Presentasjon av samarbeidspartner: SALT!

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og en gammel kystkultur der folket har fisket i samklang med naturen. Fiskerne setter opp fiskespor for å tørke fisken i vinden. Tørket fisk ga ikke bare mennesker næring, men ble også en eksportartikkel som har vært betydelig med hensyn til utviklingen av Norge.

salt_natt

Vi gleder oss til å besøke SALT, et nomadisk kunstprosjekt med pyramide konstruksjoner kalt «hesjer», som er basert på tradisjonelle kystkonstruksjonsmetoder.

salt.jpg

Pyramidestrukturen er utviklet i samarbeid med arkitekten Sami Rintala. Árdna, Den arktiske pyramiden, Langhuset og Naustet gjør alle SALT til et unikt sted for opplevelser og refleksjon hvor et mangfold av mennesker kan samles for å oppleve kunst, arkitektur og diskutere dagens store utfordringer. Havet er avgjørende for planetenes fremtid. Hvordan kan vi sikre et bærekraftig hav for fremtidige generasjoner? Hva kan vi lære av kystfolkets evne til å leve med og ut av naturen?

Presentasjon av kontor: Statsbygg!

Det viktigste målet med «Arkitektstudenter i hurtigpraksis» er å vise studentene diversitet i faget. Vi er følgelig glade over at vi kan besøke både private, offentlige og statlige kontorer. Neste kontor vi ønsker å presentere representerer i år den statlige delen, og det er Statsbygg.

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.Statsbygg er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Av de 902 ansatte, jobber omtrent halvparten innenfor eiendomsdrift og forvaltning. Det kan også nevnes at Statsbygg er det eldste kontoret vi besøker i år. I 2016 hadde de 200 års jubileum! Statsbyggs historie kan følges tilbake til 1816, da den norske stat oppnevnte en bygningskyndig konsulent.

37179099_10160525279025257_6525387093198241792_n

rendering: Statsbygg, Nytt Nasjonalmuseum

 

Vi er glade over at vi i år skal besøke Statsbygg i deres hovedkontor i Oslo, men det kan videre nevnes at de også har regionkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Presentasjon av kontor: Lund + Slaatto!

En liten spasertur fra Operaen, på Langkaia 1, holder Lund+Slaatto Arkitekter til.

Kontoret ble opprettet i 1987, og er siden 2003 ledet av de tre partnerne Pål Biørnstad, Espen Pedersen og Inge Ormhaug. I 2017 tiltrådte Åse Helene Mørk som partner og daglig leder. Kontorets bevisste satsing på å videreutvikle kontoret faglige profil og kompetanse har resultert i at Lund+Slaatto de seneste årene har opplevd betydelig fremgang med hensyn til konkurranser og tilgang på prosjekt.

 

Lund+Slaatto

 

Arkitektkontorets opprinnelige gründere Nils Slaatto og Kjell Lund gikk bort i hhv 1997 og 2013. Men deres meget karaktersterke prosjekter fra tidligere tiår og deres generelle vilje til arkitektur utgjør stadig en grunnleggende faglig inspirasjon for kontorets virke.

 

Q44 - Illustrasjon Fasade bygg A sett fra stadions torg T1xxx.pd

Rendering: Lund + Slaatto Arkitekter, Valle Wood

 

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur.For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Vi er spente på hvordan besøket vårt hit blir i år, vi gleder oss!

Presentasjon av kontor: Nordic!

Et internasjonalt kontor med et nordisk navn: Nordic!

Nordic består av 170 ansatte fra 27 forskjellige land. De har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer i København og London, og de er aktivt involvert i prosjekter i ulike land i Europa, Afrika, Midtøsten og Asia.

Nordic

De jobber i integrerte tverrfaglige team, med både planleggingseksperter og arkitekter, for å oppnå de mest innovative og bærekraftige løsningene. Denne arbeidsmåten gir også en fleksibel, prosjektbasert organisasjon som gir dem muligheten til å delta i konkurranser og prosjekter av alle skalaer globalt.

Nordic_lufthavn.jpg

Et av de feltene hvor Nordics har særlig god kompetanse er flyplassdesign. De designer alltid for funksjonalitet og langsiktig fleksibilitet, og jobber for å skape flyt og effektiv logistikk, samme om det er masterplan, store flyplasshubs eller mindre terminaler. Nordic er med til å designe New Istanbul Airport, som vil bli en av verdens største flyplasser. De er også arkitektene bak utvidelsen av Oslo flyplass.

Vi gleder oss til å besøke dem!

Presentasjon av kontor: LPO!

Lars, Per, Ola; LPO. Navnene på grunnleggerne og neste kontor vi presenterer her på hjemmesiden!

LPO består av 79 ansatte og 59 partnere, og har kontorer i Oslo, Lillehammer, Bohuslän og helt nord på Svalbard. De jobber med komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg.

LPO_Fiskehallen

LPO har også blitt premiert med flere utmerkelser både i Norge og i utlandet, bla. Cityplanner of the year for Vulkan. De har et ønske om å være en engasjert samfunnsaktør, og etterstreber å lage gode, helhetlige løsninger for brukerne og samfunnet som helhet der både bærekraft og innovasjon ivaretas.

LPO_Vulkan2

I LPO har de det de kaller LPO-modellen; det innebærer at alle deler ansvar og eierskap, og at alle medarbeidere tilbys partnerskap. Alle partnere har like store aksjeposter, og sist de telte var 59 partnere av totalt 79 ansatte.Skjermbilde 2018-07-11 kl. 11.14.02

Sist år fikk vi prøve VR-simulasjoner i egne LPO-VR-briller. Spennende måte å oppleve prosjekter på, allerede før de er bygget!

Presentasjon av kontor: A-lab!

I dag har vi gleden av å presentere: A-lab!

A-lab arkitekter et nokså nytt, stort arkitektkontor med over 80 ansatte. Kontoret ble stiftet i 2000 og har siden den tid jobbet mye med arkitektkonkurranser innenfor kontorbygg og bolig.

A-lab statoil

Som et middels stort arkitektkontor i Oslo har A-lab deltatt i flere av de sentrale arkitektkonkurransene i Hovedstaden gjennom nyere tid. Blant annet var de en av konkurrentene om regjeringskvartalet og har også tegnet et bygg av byggene i Barcode.

A-lab barcode3

Med mye tverrfaglig samarbeid med eksterne aktører er også A-lab et kontor det vil være interessant å følge med på i forbindelse med den kommende debatten 8. August.

Besøket hit vil trolig by på spennende utfordringer, vi ser veldig fram til dette.

Presentasjon av kontor: KIMA!

Nå nærmer årets Hurtigpraksis seg med stormskritt, og neste kontor som presenteres er: KIMA Arkitektur!

KIMA

 

KIMA Arkitektur er et arkitektkontor i Oslo, etablert i 2008 av  Inge Hareide, Martin Dietrichson og Kristoffer Moe Bøksle. Med 17 ansatte med fødselsår så sent som 1993 spenner alderen bredt og danner et bra miljø med spennende diskusjoner. Mye erfaring og kunnskap gir samtidig et godt grunnlag for utvikling av komplekse prosjekter, både i form av nybygg og transformasjon/rehabilitering. Dette og mye mer er det som gjør KIMA Arkitektur i stand til å gjennomføre gode, spennende prosjekter av svært variert karakter.

 

KIMA2

 

Fjorårets besøk inneholdt oppgaver og befaring til Gyldendalshuset, Sentralen og Telegrafen, der vi blant annet fikk teste punktsky som verktøy. Disse prosjektene, Arkitektmuseet og flere prosjekter de har vært involvert i er det mulig å lese om på deres nettside.

 

KIMA

 

Vi gleder oss til å besøke KIMA igjen i år og er ikke i tvil om at deltakerne våre vil få mye ut av dette besøket!