Onsdag 5. August 2020

Hurtigpraksis dag 3  ⎸Fragment  ⎸NAL  ⎸Afag   ⎸NIL   

Vi starter dagen hos Fragment!

Fragment Kontoret beskriver seg selv som “et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen.” Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus, men har et spesielt hjerte for bolig. Fragment tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det.

Av aktuelle prosjekter kan vi bla. trekke frem et lettindustribygg for matproduksjon på Rødtvedt i Groruddalen. Bygget er en trekonstruksjon, i trekledning og er tegnet sammen med Oslotre og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Fragment arbeider med bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter som Sanke og de arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund.

Etter lunch drar vi opp til Josefines gate og får høre mer om hva Afag, NAL og NIL jobber med.

Nytt-bygg

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter. NAL ble stiftet i 1911, har 14 lokalforeninger som styres lokalt, og administrasjonen består av 35 ansatte. Generelt samarbeider forbundet med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør de blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Utenom dette er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.

Arkitektenes fagforbund (AFAG) er fagforbundet for deg som studerer til en mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design, planlegging eller tilsvarende.

De jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. De erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder. Samtidig er de opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. De hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på din arbeidskontrakt.

 

På ettermiddagen inviterer vi til pizza for alle deltakere utenfor Arkitektenes hus i Josefines Gate!

Tirsdag 4. august 2020

Hurtigpraksis dag 2  ⎸Kåmmån  ⎸Nøysom  ⎸Tin  ⎸Common Ground  ⎸NATOWA

 

Vi tilbringer dagen i ROM sine lokaler i Maridalsvegen og har fått med oss et knippe spennende wildcard-kontorer som skal presentere og diskutere med oss. Vi har foreløpig med oss Tin Phan, Kåmmån, Nøysom Arkitekter og Common Ground! Etter lunch beveger vi oss mot Tøyen for en gjennomgang i kontorene til Common Ground.

 

ROM er en non profit organisasjon med mål om å fremme nyskapende arkitektur og kunst. De har skiftende utstillinger og kursvirksomhet, forelesninger, debatter og workshops. 

 

Om Wildcard:

For mange nyetablerte arkitekt og landskapsarkitektkontorer i dag kan det være krevende å konkurrere mot de etablerte aktørene i bransjen. Som wildcardkontor får en muligheten til å kunne stille sammen eller på linje med etablerte kontorer. Et Wildcardkontor er arkitekt- eller landskapsarkitektkontor som er registrert i Norge med partnere under 40 år som må være etablert innen de siste åtte årene med en omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 år. Wildcardsatsningen ble initiert av Norsk Form og Norske Arkitekters Landsforbund i 2011 med støtte av kulturdepartementet frem til 2015. I 2017 relanserte NAL Wildcard for å fortsette å støtte unge og nyetablerte arkitektkontorer for å bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon i Norge.

Les mer om Wildcardordningen her:

https://www.arkitektur.no/wildcard

https://www.arkitektnytt.no/tema/new-entry-14

https://www.arkitektnytt.no/debatt/nal-relanserer-wildcard

https://www.arkitektnytt.no/debatt/nodrop-fra-et-wildcard

 

Litt om årets wildcard-kontorer:

Tin er et selvstendig kontor i Oslo som har mye erfaring innenfor forskningsdesign, strategiske narrativ og teoretiske oppgave i urban praksis. Kontoret er spesielt verdsatt for sin evne til å innhente ny informasjon og forskning kan bli mer tilgjengelig i byplanleggingens prosesser. Tin har nylig samarbeidet NSW og SLA i konkurranseforslaget Knoppskytter ved kysten i Horten og fikk mye ros for hvordan prosjektforslaget utfordret dagens syn på boligutviklingen langs havnen. Render: Forbes Massie Studio

 

Render1

 

Common Ground skaper arkitektur og landskap som bidrar til en positiv samfunnsutvikling med høy fagkompetanse, oppriktig engasjement og dyktige samarbeidspartnere. Sammen skaper de en opplevelse av tilhørighet og fellesskap der alle parter blir hørt og tatt hensyn til i utviklingen av prosjektene. Render viser transformasjons av NRKs vernet kringkastingsstasjon på Lambertseter til Radiohuset Barnehage. 

radiohuset-eksterior-COMMON-GROUND

 

Kåmman er et arkitektkontor som tror på å ta vare på våre felles goder, gjøre dem bedre og skape nye. Arkitektkontoret forsøker alltid å se de større sammenhengene og gjerne mot andre fagfelt og ideverdener, og mener den beste løsningen er et mangfold av løsninger. Våren 2018 samarbeidet kontoret med Lala Tøyen og Formløs Architecture i utarbeidelsen av en områdeplan av Kyrksæterøra sentrum som skulle fastsette den overordnede sentrumsstrukturen og legge til rette for helsefremmende og bærekraftige løsninger.

Akso_lav+oppløsning

 

Nøysom Arkitekter jobber for en arkitektur som har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk ved å stille spørsmål til hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige og ikke bare hva vi er villige til å betale for. Omsorgen for nærmijøet – både mennesker og natur kommer tydelig fram. Kontoret er kjent for å det eksperimentelle selvbyggerprosjektet på det byøkologiske forsøksområdet i Svartlamon i Trondheim. Nøysom arkitekter ønsker å øke bevisstheten om verdien av nøysomhet i arkitekturen, i en tid hvor effektivitet er det store mantraet.

Eksperimentboliger_Svartlamon

 

NATOWA holder til både i Oslo og Tokyo. De arbeider med urban planlegging, arkitektur, møbeldesig og grafisk design. NATOWA foretrekker å ha en utøvende tilnærming til arkitektur, og liker å forme prosjektene sine «hands on». Kontoret har tegnet en rekke spennende prosjekter og konkurranseforslag, blant annet Nedre Torg i Ski.

nedretorg-03-siteplan

 

Mandag 3. august 2020

Hurtigpraksis dag 1 ⎸GrowLab  ⎸MakersHub

 

Vi starter opp årets Hurtigpraksis på Arkitektenes Hus i Josefines gate. Her tar vi en kort gjennomgang av programmet, tema og diverse før vi spiser lunch. Etter lunch drar vi rett opp til MakersHub og Growlab. 

Vi håper på fint vær og at vi kan avslutte dagen i Sofienbergparken for å bli bedre kjent!

 

MakersHub er et lite kontor som arbeider med prosjekter med et grønt eller sosialt mål. De har en høy grad av brukermedvirkning i prosjektene sine, og lar ofte klienten være involvert også i selve byggingen. Gjennom inkluderende bygging bidrar de til at flere får eierskap og tilhørighet til prosjektene. MakersHub har blant annet laget Barnebasen på Torshov transittmottak og Jordal Fritidsklubb. I tillegg har de hatt flere midlertidige og sosiale prosjekter som Lindeplassen i Odda, Romano Kher, et kultur- og ressurssenter for det norske rom-miljøet og embrace, et prosjekt hvor de kartla hvordan mennesker med forskjellige behov kan sameksistere i Oslos byrom. MakersHub er med andre ord et utrolig allsidig og spennende kontor som vi gleder oss veldig til å ha med på åpningsdagen av årets Arkitektstudenter i Hurtigpraksis!

Growlab holder til i samme lokaler som MakersHub og arbeider for en bedre by. Gjennom prosjektene sine har de et fokus på både menneskene og stedet. Growlab og MakersHub har samarbeidet på flere prosjekter, slik som Embrace og Kolstadgata. De har også vært med på å utvikle Losæter sammen med FutureFarmers. Også Growlab involverer brukerne i prosjektene sine, og har gjennom sine undersøkelser, eventer og initiativer skapt engasjement for lokalmiljøet i Oslo.

Denne dagen skal vi også ta turen innom Fellesverkstedet, et offentlig produksjonslokale for alle slags prosjekter. Hvem som helst kan komme innom verkstedet og leie arbeidsplass eller maskiner til sine egne prosjekter. Her finnes alle tenkelige verkstedsmaskiner, og ansatte som hjelper deg på vei. Dette har ført til at brukere kommer hit for å lage alt fra møbler til kunst til skateboard til arkitekturmodeller. 

Hurtigpraksis Supersponsorer | AFAG | AHO

Vi vil takke våre to supersponsorer AFAG og AHO for deres ekstra støtte som har vært til god hjelp under gjennomføring av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis 2019. Uten dere ville vi ikke fått arrangert hurtigpraksis frivillig og gratis for det femte året på rad for arkitektstudenter og landskapsarkitektstudenter fra hele landet!

AFAG logo solid sort

Vi er glade over at AFAG igjen i år, er med som sponsor av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis!

Arkitektenes fagforbund er fagforbundet for deg som studerer til en mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design, planlegging eller tilsvarende.

De jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. De erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder.

Samtidig er de opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. De hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på din arbeidskontrakt.

Du kontakter AFAG ved å sende en e-post til post@afag.no eller ringe 23 33 24 80.
Du melder deg enkelt inn i AFAG her:
www.afag.no/bli-medlem.

Er du ekstra engasjert kan vi også anbefale på bli studentkontakt for AFAG. Slik som tidligere hurtigpraksis arrangører fra 2018 Tuva Andersen fra NTNU og Kamila Loba fra KADK. AFAG har ti studentkontakter fordelt på alle universiteter og skoler som tilbyr høyere utdanning i arkitektur, planlegging, design og tilsvarende i Norge og ved KADK i København. Studentkontaktene bistår AFAG i det lokale studentarbeidet ved hvert studiested.

AFAG-EliDe ti studentkontaktene er fordelt på alle universiteter og skoler som tilbyr høyere utdanning i arkitektur, planlegging, design og tilsvarende i Norge og ved KADK i København. Du er alltid velkommen til å henvende deg til studentkontaktene ved ditt studiested. Lurer du på mer kan du også kontakte AFAG sin organisasjonsrådgiver Eli Kindervåg på eli@afag.no

https://afag.no/student/studentkontakter

 

aho_logo_cmyk_300dpi_jpg

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, arkitekturvern, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Skolen tildeler gradene Ph.d. og master i arkitektur, design og landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr skolen erfaringsbaserte masterprogrammer.

Som en spesialisert vitenskapelig utdannings- og forskningsinstitusjon er AHO unik. Skolen har godt kvalifiserte studenter og vitenskapelig ansatte, og svært god søkning og gjennomføring. AHO er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, oppnår topprangeringer innen flere områder, har stor internasjonal kontaktflate og en tydelig rolle innen våre fagfelt.

AHO tar årlig opp 30 studenter innen landskapsarkitektur, 30 studenter innen design og 60 studenter innen arkitektur (første år), og har totalt rundt 650 studenter og 50 ph.d.-kandidater.

AHO ligger sentralt i Oslo, ved bredden av Akerselva, i vulkan-området med Grünerløkka som nærmeste nabo. Skolen holder til i et gammelt industribygg, spesielt ombygget og tilpasset vår virksomhet.

Hurtigpraksis dag 10 | Fredag 9. august | Arkitektbedriftene |Landskaperiet | DARK | LARK | Avslutningsfest i AHO Pub

Siste dag begynner arkitektstudentene hos Arkitektbedriftene hvor vi skal få presentasjon av utviklingssjef Janeche Bull Borander. Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. De leverer verktøy og jobber med rammevilkår. Kontoret ble etablert i 1980 og fremdeles består av 591 medlemsbedrifter og 4812 ansatte (3825 arkitekter). Tre hovedretninger av Arkitektbedriftenes strategi er: fremtidens arkitektbedrift, fremtidens marked og arkitektur som skaper verdi. Arkitektbedriftene handler om forsikring,
juridisk og faglig bistand, statistikk og prognoser og markedundersøkelser. Arkitektbedriftene utvikler og leverer verktøy og tjenester som bidrar til å øke arkitektbedriftenes kvalitet og lønnsomhet, f. eks: kurs og kompetanseutvikling; deltar i ulike fora; driver med digitalisering, kontrakter, anskaffelser og konkurranser; ekspertutvalg og er NALs del av konkurransekommiteen.

«Vi leverer verktøy og jobber med rammevilkår. På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.»

Arkitektur skaper verdi
En av Arkitekterbedriftenes viktigste prosjektene er Arkitektur skaper verdi. Prosjektet har som mål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur. Når de belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tas utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Arkitekterbedriftene stiller spørsmålene om hvem er vi arkitekter? Hva er arkitektens arbeidsmuligheter? Hvem er våres oppdragsgiverne og andre viktigte emner i arkitekturbransje.

iStock-1001629060_websize.jpgIllustrasjon: Norske arkitekter erklærer klimakrise

Etter lunsj drar vi drar til Dark Gruppen i Drammensveien 130, hvor vi deles opp i to grupper og besøker samtidlig Dark og Lark.

Landskaperiet utfører alle typer landskapsfaglige oppdrag fra analyse, plan og prosjektering til byggeoppfølging. De jobber med store offentlige prosjekter innenfor byforming, skole, barnehage og park. Landskaperiet har et stort engasjement når det gjelder vakker og funksjonell design, riktig bruk av vegetasjon, gode anleggstekniske løsninger og miljø. I alle prosjekter er deres fokus å forstå visjoner, behov og rammebetingelser hos oppdragsgiver.

Landskaperiet eies og drives av Marianne Thomassen, Christina Krohn Skjæveland og Mona Kittelsen Røberg, alle landskapsarkitekter MNLA, som har lang fartstid og allsidig kompetanse innen faget. Til sammen er det åtte ansatte landskapsarkitekter på kontoret. Landskaperiet er et fagspesifikt og selvstendig landskapsarkitektkontor som legger vekt på godt samarbeid med mange ulike arkitekter, rådgivende ingeniører og anleggsgartnere. Landskaperiet har sentral godkjenning for prosjektering av utearealer og landskapsutforming (klasse 3) og som ansvarlig søker for alle typer tiltak (klasse 2). Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene. Menneskene formes av landskapet som omgir dem!Landskaperiet
Foto: Spikkestad Torg

DARK er et stort kontor med 64 arkitekter. De løser alle oppgaver uansett skala og formål. Mange av arkitektene i Dark har spisskompetanse på områder som byutvikling, bolig, rehabilitering og kontorbygg. Derfor har DARK en variert portefølje med to av byggene i Barcode som de aller mest kjente.

Dark står for å skape positive avtrykk gjennom det vi kan best, nemlig arkitektur. Ikke bare det fysiske avtrykket fra en bygning eller et torg. Også de avtrykkene det vi designer har på mennesker. Alle våre prosjekter skal ha en merverdi, uten nødvendigvis en merkostnad. Det får vi til ved når arkitekter med ulik bakgrunn, alder og kunnskap jobber sammen – og er nysgjerrige.

Alle våre prosjekter skal ha en merverdi, uten nødvendigvis en merkostnad. Det får vi til ved når arkitekter med ulik bakgrunn, alder og kunnskap jobber sammen – og er nysgjerrige.

about4.jpegFoto: Dark Arkitekter

Lark Landskap er et frisk pust blant norske landskapsarkitekter. Et Oslo basert kontor med landskapsarkitekter fra seks forskjellige land. Lark Landskap dekker hele spekteret innen landskapsarkitektur fra analyser, byplanlegging, totalprosjektering, infrastruktur, byrom, næringsområder, kirkegårder, parker, skolegårder, privathager og fritidseiendommer.

Lark er en del av Dark Gruppen som er et tverrfaglig konsern med arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Ved å samarbeide i «supergrupper» med interirørarkitektkontoret Zinc og arkitektkontoret Dark blir de bedre på å lage helhetlige løsninger som tar hensyn til utfordringene de andre fagmiljøene har kunnskap om.

lett1-8
Foto: Malerhaugveien av Lark Landskap

Dark og Lark har også en fast fredagsbar hvor vi en invitert før vi forsetter avslutningsfesten hos AHO pub til med god stemning og dansegulv til midnatt.

 

Hurtigpraksis dag 9 | Torsdag 8. august | Lund og Slaatto | Bjørbekk Lindheim | LPO

Dag 9. begynner vi kl 9:00 på Lund+Slaatto ArkitekterKontoret ble opprettet i 1987, og er siden 2003 ledet av de tre partnerne Pål Biørnstad, Espen Pedersen og Inge Ormhaug. I 2017 tiltrådte Åse Helene Mørk som partner og daglig leder. Deres bevisste satsing på å videreutvikle kontoret faglige profil og kompetanse har resultert i at Lund+Slaatto de seneste årene har opplevd betydelig fremgang med hensyn til konkurranser og tilgang på prosjekt.

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Vi er spente på hvordan besøket vårt hit blir i år, vi gleder oss! Torsdag, 8. august fra morgen til lunsj skal vi få besøke Lund+Slaatto Arkitekter, som inkluderer besøk på Valle Wood«Valle for alle – fremtidens kontor sentralt i Oslo. Ved knutepunktet Helsfyr bygger vi 60.000 kvm kontor, med midtpunktet «Valle Wood» i massivtre.»  Dette gleder vi oss til!

 

valle.jpg

Illustrasjon: Valle Wood, Lund og Slaato

Samme dag inviterer vi våre landskapsarkitektstudenter til å besøke Bjørbekk Lindheim. De er et av landets største landskapsarkitektfirmaer som utformer alle typer uteområder. De jobber også med utredninger og konseptvalg i tidligfase. Med et bredt sammensatt team av dedikerte fagpersoner arbeider de med alt fra mindre detaljoppdrag til store, komplekse plan- og prosjekteringsoppdrag. Alle faser av prosjektet ivaretas, ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper. De holder til i gamle Hjula Veveri ved Akerselva i bydel Sagene i Oslo.

Utgangspunktet for deres prosjekter er alltid stedets kvaliteter og identitet. De tilnærmer seg oppgaver fra et menneskelig perspektiv, og er opptatt av å sette seg grundig inn i hvilke behov og muligheter som ligger i hvert enkelt prosjekt. I deres arbeid ønsker de å utvikle vakre og funksjonelle landskap – som gir gode møter mellom mennesker i trygge og tilgjengelige omgivelser. I prosjektene har de fokus på å kombinere løsninger for fysisk aktivitet og rekreasjon med bærekraftige løsninger for grønnstruktur, biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering. God design, solid materialbruk og praktisk tilnærming til gjennomføring og vedlikehold gir deres anlegg lang levetid til glede for mange.

IK_BL_radhusparken_aug_0005-Tilpasset-960x641Illustrasjon: Rådhusparken, Lørenskog av Bjørbekk og Lindheim Landskaparkitekter

LPO Arkitekter – Lars, Per, Ola; LPO. Navnene på grunnleggerne og neste kontor LPO består av rundt 100 ansatte og 59 partnere, og har kontorer i Oslo, Lillehammer, Bohuslän og helt nord på Svalbard. LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber de etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum. LPO har også blitt premiert med flere utmerkelser både i Norge og i utlandet, bla. Cityplanner of the year for Vulkan.

De har et ønske om å være en engasjert samfunnsaktør, og etterstreber å lage gode, helhetlige løsninger for brukerne og samfunnet som helhet der både bærekraft og innovasjon ivaretas. Vi gleder oss til å tilbringe torsdag ettermiddag 8. august hos LPO Arkitekter i år!

zooom-plassenreviderad.jpg

Illustrasjon: Oslo Spectrum del II av LPO Arkitekter

Hurtigpraksis dag 8 | Onsdag 7. august | Rodeo | Osloworks | Statsbygg | OAT presentasjon | Debatt i Galleri ROM

Hurtigpraksis dag 8|Onsdag 7. august | Rodeo | Osloworks | Statsbygg | OAT presentasjon | Debatt i Galleri ROM

Osloworks_prosjekter-leangen-foto-02_9424c0f0db9d5a0755d5d7e604adcf8aOsloworks er et arkitektkontor som ønsker å se prosjektenes livssyklus og levetid som et av deres viktigste fokus. De arbeider med prosjektene både i mikro- og makroskala. Fra soneplanlegging til arkitekturdetaljer. For å skape de beste løsningene i hver prosjekt legger kontoret en stor innsats å ha en helhetlig forståelse, som deres transformasjonsprosjekt Leangen i Trondheim er et eksempel på. Sammen med KOHT lagde de en plan for hvordan man kunne transformere en generisk parkeringsplass med boksarkitektur til et 100 000 m2 grønt og miljøvennelig senter for boliger, kontorer, butikker, kafeer, kultur, rekreasjon og sport. Vi gleder oss å få lære oss mer om deres arbeidsprosesser som skaper slike inspirerende prosjekter.

StastbyggStatsbygg er statens byggherre, eiendomsutvikler og forvalter. I over 200 år har de preget norsk arkitektur. God arkitektur uttrykker kultur og identitet. Den skal bidra til trivsel, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og uterom. Deres bygg skal kjennetegnes av høy arkitektonisk kvalitet med stor bruksverdi, bærekraftig materialbruk og god areal-, energi- og kostnadseffektivitet. Arkitektur er også et virkemiddel for staten til å oppnå strategiske og politiske mål, som miljø- og klimamål, innovasjons-, integrerings- eller utdanningsmål. Riktig lokalisering er avgjørende for reduserte klimautslipp og god steds- og byutvikling. Gode arkitektoniske løsninger kan gi betydelig gevinstrealisering i form av effektivisering og reduserte livssykluskostnader, og stor merverdi når de understøtter virksomhetens evne til å løse sine oppgaver og samvirke med samfunnet rundt. Statsbygg ser arkitektur som et samfunnsansvar. De tar vare på norsk arkitekturarv og bygger fremtidens kulturminner. Gjennom deres mange og mangfoldige oppdrag til arkitektene, vil de bidra til å utvikle morgendagens arkitektur. I fjor hadde vi kjempehyggelig opplegg der vi møtte noen av deres flinke sommerpraktikanter og fikk en hurtigoppgave hvor vi skulle lage nye og kreative løsninger til deres kontorlokaler. Vi gleder oss til å besøke dem igjen i år.

furuset_aksonometriRodeo er en tverrfaglig arkitektonisk praksis grunnlagt i 2007 som har etablert seg i overlappingen mellom design, strategi og forskning, med en portefølje av anerkjente nasjonale og internasjonale prosjekter. De har både arkitekter, urbanister og samfunnsvitere ansatt på kontoret, i tillegg til et nettverk av partnere. De tror på at tverrfaglig samarbeid skaper grundigere og mer helhetlige løsninger. De jobber også innenfor flere felter, og har prosjekter som omfatter alt fra private boliger, til service design og analyse og strategi. De har blant annet designet nye Furuset Bibliotek og Aktivitetssenter, og laget strategi for et miljø- og kvalitetsprogram for Fornebu Sør. De nærmer seg større prosjekter fra en rekke vinkler: via arkitektur, design, urbanisme og samfunnsvitenskap. Deres tilnærming til et prosjekt styres av kontekst, og ved utforming f.eks. store kulturelle læringsmiljøer, blir deres blir deres organisering, bruk og design av bygg og rom analysert og styrket gjennom Rodeos kompetanse i sosial analyse.

HenrikGalleriROMPå ettermiddagen drar vi til Galleri ROM hvor det blir både debatt og en kort presentasjon fra OAT. Det har nå blitt en tradisjon for hurtigpraksis at vi får arrangere debatt hos galleri ROM og det setter vi veldig stor pris på. Gjennom årene er det galleriansvarlig Henrik der Minassian som har sørget for. Har har drevet Galleri ROM gjennom 15 år og vi vil takke han for hans kjempegode innsats og spesielt gode hjelp til debattene til Arkitektstudenter i Hurtigpraksis gjennom alle år. Galleri ROM ble åpnet i 1987 av en gruppe unge arkitekter og landskapsarkitekter med utspring fra arkitektkontoret Snøhetta, blant andre Kjetil Trædal Thorsen, Øyvind Mo, Martin Rubik og Alf Haukeland. Til å begynne med drev de galleriet hovedsakelig med frivilling innsats, bidrag fra små og store arkitektkontor og noe offentlige tilskudd. I dag er ROM for kunst og arkitektur er en stiftelse eid av Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, Norske landskapsarkitekters forening, Norske billedkunstnere og Norske kunsthåndverkere.
OAT_2019_programme-launch_16-9-subtitleFør vi setter i gang debatten i Galleri ROM kommer triennaledirektør Hanna Dencik Petersson fra Oslo Arkitekturtriennale,OAT, til å gi en kort presentasjon om Degrowth – Nedvekst årets tema for OAT. Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. OAT er en kunnskapstriennale og deres viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning; fagmiljøer innen blant annet arkitektur, bygg, eiendom, miljø og forskning og internasjonale gjester.

Debatten til årets hurtigpraksis skal diskutere arkitektens og landskapsarkitektens politiske rolle. Noen av spørsmålene som skla diskuteres er: Hvilke konkrete tiltak bør de nåværende og kommende arkitektene og landskapsarkitekter gjøre for å få gjennomslagskraft politisk og skape en bærekraftig samfunnsutvikling? Er arkitektene og landskapsarkitekter synlig og blir de hørt i politikken? Hva bør arkitektene og landskapsarkitektene gjøre for å ha større påvirkning? Hvordan skal vi få en samordnet areal og transportplanlegging? Hvordan kan vi forbedre både sambruk av kommunal infrastruktur og legge til rette for grøntområder, parker og elver?

Et eget innlegg om debattpanelet blir publisert senere, så følg med på sosiale medier fremover. 😎

Hurtigpraksis dag 7 | Tirsdag 6. august | MAD | Grindaker | Reiulf Ramstad

Hurtigpraksis dag 7 | Tirsdag 6. august | MAD | Grindaker | Reiulf Ramstad

MAD_ReinventingCities_Rooftops_Final-1810x960På den syvende dagen av hurtigpraksis får landskapsarkitektstudentdeltakerne en egen kontorpresentasjon og befaring med Grindaker Landskaparkitekter mens arkitektstudentdeltakerne besøker MAD og Reiulf Ramstad. Hos MAD arkitekter blir vi mottat av Kamila Loba tidligere hurtigpraksisarrangør og ansatt i MAD Arkitekter.Kamila_web-1600x1198 Etter hennes kjempeinnsats for å videreutvikle arkitektstudenter i hurtigpraksis sin profil på sosiale medier og koordinering av kontorbesøkene fikk hun jobbtilbud som kommunikasjonsrådgiver hos MAD. Kontoret har en variert portefølje av prosjekter, i ulik skala og kategori. Deres mål er å skape unike prosjekter som utvikler seg fra den dynamiske og kreative gruppen som Mad er: Deres praksis er summen av bidragene fra hver ansatt, og nøkkelen er å oppmuntre hver arkitekt til å frigjøre sitt fulle potensial som profesjonelle og kreative personer – og forvente at alle tar ansvaret som følger med. Litt over 60 ansatte er fordelt på tre lokasjoner, hovedkontoret i Nydalen i Oslo, Bergen og Stavanger. Nylig har Mad også satset på landskapsarkitektur, og startet et egen avdeling MUD. Noen av prosjektene kontoret har stått bak er the Mad-Bygget i Barcode, Sørenga 6, og Reinventing cities på Stovner. Hurtigpraksis var heldige å bli tatt imot hos Mad i både 2017 og 2018, og vi er glade for å fortsette samarbeidet!

Alexander_Kiellands_Plass_Damian_Heinisch_014Grindaker er et lanskapsarkitektkontor som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Gjennom kontorets 60 års erfaring har de erfaring i et marked hvor landskapsarkitekten nærmest er ikke-eksisterende til å bli en selvsagt del i prosjektering av alle typer uterom og dette kontoret har vært en viktig bidragsyter i denne positive utviklingen. Utgangspunktet for alle deres prosjekter, større eller mindre, er alltid stedet og dets karakter og muligheter. Menneskene, brukerne, står i sentrum for utformingen, og respekt for naturen og miljøet er sentralt. Prosjektene skal alltid være realiserbare og av god kvalitet. Med god teknisk og plantefaglig kompetanse, grundighet, lekenhet, begeistring og innlevelse blir gode uteanlegg til. Deres visjon er å være pioneren som løfter landskapsarkitektur til det ledende faget i samfunnsutviklingen.

BNV-15_05@EVEReiulf Ramstad Arkitekter er et Oslo-basert arkitektkontor med rundt 25 medarbeidere fra et titalls ulike nasjoner. RRA arbeider ut fra dialogbasert planlegging hvor de ivaretar hver enkelt oppdragsgivers mål og prosjekt på en unik måte. Dette har bidratt til en prosjektportefølje med et bredt spekter av ulike byggeoppgaver: bolig og hytter, skoler og universiteter, sykehjem og kirker, turistveger og samferdsel, kulturhus og byplanlegging. I 2018 fikk vi en kjempeflott befaring til Bygdøynesveien, et nytt boligprosjekt med 18 eksklusive leiligheter som forenes med et historisk parkanlegg gjennom en bevisst bruk av steds- og situasjonstilspasset arkitektur av høy kvalitet. Der den trinnvise utbyggingen av prosjektet ga et innblikk i arkitekturen fra idé til realisering. Vi gleder oss til å gjenta suksessen i år.

Hurtigpraksis dag 6 | Mandag 5. august | Snøhetta | Oslo Allmennboliglab | Lala Tøyen | Nordic | Norconsult

Dag 6, Mandag 5. august begynner vi hos Snøhetta.

snøhetta office

Snøhetta er en internasjonalt anerkjent praksis innen arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, produkt- og grafisk design, med over 240 ansatte fra 32 forskjellige nasjoner. Kontoret startet som et samarbeidende arkitektonisk og landskapsverksted, og de har vært trofaste mot sin tverrfaglige måte å tenke på siden starten. 

I 1989 mottok Snøhetta sin første kommisjon det store Alexandria-biblioteket i Egypt etter å ha vunnet en internasjonal designkonkurranse. I 2004 fikk Snøhetta oppdraget om å bygge den eneste kulturbygningen på Memorial Trade Center, et fast kontor ble opprettet i New York, og i 2013 lanserte Snøhetta sitt San Francisco-studio. I dag fortsetter de å vokse rundt i verden med kontorer i Innsbruck, Stockholm, Paris og Adelaide. Snøhetta er for tiden involvert i en rekke prosjekter i Europa, Asia, Afrika, Oseania og Amerika. Arbeide globalt gir hver designer verdifull kulturell og økonomisk innsikt og skaper grunnlaget for Snøhettas stadig voksende faglige kunnskapsbase.

Vi gleder oss til å få presentasjon av en av tidligere Hurtigpraksis deltaker – Marius Hauland Næss, som jobber nå på Snøhetta.

Oslo Allmennboliglab – etterpå får vi presentasjon av Marius om hans egen praksis sammen med Sigurd Strøm Nørsterud (nå ansatt i Reiulf Ramstad Arkitekter), som vokst opp fra sin master- og diplomoppgaven ved NTNU – Mot en tredje boligsektor. Den er utformet som et eneste stort laboratorium for nye tanker om boligpolitikk, fordeling av bolig og boligformer. Arbeidet deres er presentert i blader og tidsskrifter og de to unge arkitektene har blitt invitert til en rekke møter med fagmiljøer og politikere.
– Stemmer fra en ny boligsektor, OBOS-bladet 9 2018, temautgave om byutvikling.

Oslo Almennboliglab

Oslo Allmennboliglab – Marius Hauland Næss og Sigurd Strøm Nørsterud, Foto: Thomas Ekström

Etter dette deles vi opp i tre, og drar på tre utrolig spennende kontorer!

Lala Tøyen – er en lite kontor, som ble startet med en klar intensjon om å skape noe nytt. Kontoret er bygget på nysgjerrighet, interesse og samfunnsengasjement. Lala Tøyen arbeider med boliger, byrom og landskap, utreder potensial, lager planer og formgir. I alt deres arbeid er de ute etter det gode grepet som sikrer tilhørighet, engasjement og glede hos dem som lever i den virkeligheten Lala Tøyen formgir. Lala Tøyen er en liten bedrift hvor korte kommunikasjonsveier og total tilstedeværelse sikrer høy kvalitet for våre kunder og samarbeidsparter.

lala_Christian_Lycke

LALAS KONTOR I URTEGATA 32  Foto: Christian Lycke

Nordic er et internasjonalt kontor med et nordisk navn, som består av 170 ansatte fra 27 forskjellige land. De har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer i København og London, og de er aktivt involvert i prosjekter i ulike land i Europa, Afrika, Midtøsten og Asia. De jobber i integrerte tverrfaglige team, med både planleggingseksperter og arkitekter, for å oppnå de mest innovative og bærekraftige løsningene. Denne arbeidsmåten gir også en fleksibel, prosjektbasert organisasjon som gir dem muligheten til å delta i konkurranser og prosjekter av alle skalaer globalt. Et av de feltene hvor Nordics har særlig god kompetanse er flyplassdesign. De designer alltid for funksjonalitet og langsiktig fleksibilitet, og jobber for å skape flyt og effektiv logistikk, samme om det er masterplan, store flyplasshubs eller mindre terminaler. Nordic er med til å designe New Istanbul Airport, som vil bli en av verdens største flyplasser. De er også arkitektene bak utvidelsen av Oslo flyplass. Vi gleder oss til å besøke dem i 2019 igjen!

nordic.jpg

Norconsult er Norges største og et av de ledende tverrfaglige konsulentfirmaene i Norden. I 2018 ble Norconsult Nordic’s majoritetsaksjonær. Vi skal besøke Norconsult i Sandvika og få introduksjon av Kate Holm som er leder for deres arkitekturavdeling. Vi gleder oss til dette!

om-norconsult1-800x225