Hurtigpraksis dag 2 tirsdag 30. juli

Hurtigpraksis dag 2 | Tirsdag 30. juli | Wildcardkontorer: Common Ground, Edit/Atelier, Holt O’Brian, Tin, Kåmman, Nøysom Arkitekter og Kolab

Vi har fått bekreftet at Tin, Common Ground, Nøysom Arkitekter, Kåmmån og Kolab kommer til AHO for å dele sine erfaringer som Wildcardkontorer i Oslo og være kritikere i en gjennomgang av deltakerne sine hurtigoppgaver. Etter lunsj drar vi ned til arkitektursamvirket i Myntgata 2 hvor vi besøker Edit/Atelier og Holt O’Brian. Hvis det er fint vær avslutter vi dagen med grilling i parken. På kvelden er det et frivillig tilbud å bli med på en byhistorisk reise arrangert av Oslo Bymuseum i «Det mangfoldige Oslo» kl.18-20, oppmøte på Vaterlandsbrua.

Dagens tema: Wildcardkontorerny-farge-lowres-AN-nr2-2018-Åge-Peterson-illustrasjon
For mange nyetablerte arkitekt- og landskapsarkitektkontorer i dag kan det være krevende å konkurrere mot de etablerte aktørene i bransjen. Som wildcardkontor får en muligheten til å kunne stille sammen eller på linje med etablerte kontorer. Et Wildcardkontor er arkitekt- eller lanskapsarkitektkontor som er registrert i Norge med partnere under 40 år som må være etablert innen de siste åtte årene med en omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 år. Wildcardsatsningen ble initiert av Norsk Form og Norske Arkitekters Landsforbund i 2011 med støtte av kulturdepartementet frem til 2015. I 2017 relanserte NAL Wildcard for å fortsette å støtte unge og nyetablerte arkitektkontorer for å bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon i Norge. Les mer om Wildcard her. Illustrasjon: Åge Peterson.

Wildcardkontorene som bidrar til hurtigpraksis tirsdag 30. juli
Tin er et selvstendig kontor i Oslo som har mye erfaring innenfor forskningsdesign, strategiske narrativ og teoretiske oppgaver i urban praksis. Kontoret er spesielt verdsatt for sin evne til å innhente ny informasjon og gjøre forskning mer tilgjengelig i byplanleggingens prosesser. Tin har nylig samarbeidet NSW og SLA i konkurranseforslaget Knoppskytter ved kysten i Horten og fikk mye ros for hvordan prosjektforslaget utfordret dagens syn på boligutviklingen langs havnen. Render: Forbes Massie Studioknoppskyter2

Common Ground 
skaper arkitektur og landskap som bidrar til en positiv samfunnsutvikling med høy fagkompetanse, oppriktig engasjement og dyktige samarbeidspartnere. Sammen skaper de en opplevelse av tilhørighet og fellesskap der alle parter blir hørt og tatt hensyn til i utviklingen av prosjektene. Renderen viser transformasjon av NRKs vernet kringkastingsstasjon på Lambertseter til Radiohuset Barnehage.radiohuset-eksterior-COMMON-GROUND

Nøysom Arkitekter jobber for en arkitektur som har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk ved å stille spørsmål til hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige og ikke bare hva vi er villige til å betale for. Kontoret er kjent for det eksperimentelle selvbyggerprosjektet i det byøkologiske forsøksområdet i Svartlamon i Trondheim. Nøysom arkitekter ønsker å øke bevisstheten om verdien av nøysomhet i arkitekturen, i en tid hvor effektivitet er det store mantraet. _A8A5625

Kåmmån er et arkitektkontor som tror på å ta vare på våre felles goder, gjøre dem bedre og skape nye. Arkitektkontoret forsøker alltid å se de større sammenhengene og mener den beste løsningen er et mangfold av løsninger. Våren 2018 samarbeidet kontoret med Lala Tøyen og Formløs Architecture i utarbeidelsen av en områdeplan av Kyrksæterøra sentrum som skulle fastsette den overordnede sentrumsstrukturen og legge til rette for helsefremmende og bærekraftige løsninger.
Akso_lav+oppløsning
Kolab Arkitekter 
jobber med både arkitektur og kunst og har bred erfaring innenfor utstillinger, konkurranser og undervisning. Kolab Arkitekter etablerte Kollaboratoriet i 2013 for å kunne arbeide enda mer tverrfaglig innenfor arkitektur, kunst, scenografi, illustrasjon, grafisk design og programmering. Samme år deltok de i H. C. Andersens idekonkurranse i Odense, Danmark der skogen ble prosjektets kjerne og viser stedets reelle og fiktive historie. 05601-section02.1.jpg

Edit/Atelier er et ungt innovativ og internasjonalt kontor som arbeider med landskap, urbanisme og arkitektur. Kontorets prosess er åpen, grenseløs og ønsker å skape synergieffekt mellom ulike miljøer. Deres bidrag til utstillingen «History in Practice» arrangert av OAF er en illustrasjon av jordklodens klimaendringer. Denne viser kontorets fokus på å kartlegge og formidle informasjon for å lettere kunne velge ut de viktigste verdiene og ta gode valg videre i prosjektene. 51078284_545972429232486_8137812919577477120_n

Holt O’Brian  er et kontor med mye kunnskap om byplanlegging og konstruksjonsdetaljer og har bred erfaring innenfor arkitektur, landskap og urbanisme. De har nylig samarbeidet med MAD arkitekter og BOGL Landskap for en ny masterplan til Nyhavna i Trondheim som ønsker å skape en levende og attraktiv bydel hvor både krigsminner, klimatilpasninger og forskjellige boformer får plass.SamarbeidNyhavna_HoltOBrian_MAD_BOGL

Hurtigpraksis dag 1 Mandag 29. juli

Hurtigpraksis dag 1 | Mandag 29. juli | Introduksjon på AHO og befaring på Sukkerbiten

I år er det det femte året Hurtigpraksis arrangeres og vi starter som alltid på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. På AHO får alle deltakerne først en kort introduksjon før vi deler ut en hurtigoppgave med temaer vi ønsker å diskutere videre gjennom årets sommerkurs.

Deretter drar vi ned til Sukkerbiten der vi får lunsj og en egen omvisning av arkitektstudenten Pernille Boye Ahlgren som har sommerjobb som driftsansvarlig og vert der. Byrommet Sukkerbiten har hatt ulike funksjoner gjennom tidene men det ble nylig utlyst en konkurranse for å bygge et fotografihus på denne tomten. Under besøket skal vi lære hvem HAV eiendom er, behovet for Fotografihuset og få diskutere noen av de 98 forslagene som er utstilt i det midlertidige bygget på Sukkerbiten i dag.

Sukkerbiten2019foto: Hav Eiendom

Les mer om Sukkerbiten og Fotografihuset her:

https://haveiendom.no/prosjekter/sukkerbiten/
https://fotografihuset.no/
https://www.arkitektur.no/ny-apen-arkitektkonkurranse-om-fotografihuset-pa-sukkerbiten-i-oslo
https://www.arkitektur.no/fotografihuset

Hurtigpraksis arrangeres 29.juli – 9. august. Søk nå!

Det er nå mulig å søke på årets workshop som vil avholdes i Oslo den 29. juli – 9. august 2019.

Workshopen arrangeres for 30 utvalgte arkitekt- og landskapsarkitektstudenter fra hele landet.

01TidligereDeltakere

I løpet av to uker vil studentene få muligheten til å få et innblikk i flere arkitekters hverdag, gjennom besøk hos kontorer, befaring til prosjekter og workshops. Det legges opp til kunnskapsdeling mellom studenter og arbeidsliv. I tillegg til dette får hver deltager en mindre oppgave i å dokumentere et av kontorbesøkene som skal avleveres før workshopens slutt.

Trykk her for mer info

Søknad sendes til: kontakt@hurtigpraksis.org
Søknadsfrist: 3. mai

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

 

Sponsorinnlegg: AHO!

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, arkitekturvern, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Skolen tildeler gradene Ph.d. og master i arkitektur, design og landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr skolen erfaringsbaserte masterprogrammer.

Som en spesialisert vitenskapelig utdannings- og forskningsinstitusjon er AHO unik. Skolen har godt kvalifiserte studenter og vitenskapelig ansatte, og svært god søkning og gjennomføring. AHO er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, oppnår topprangeringer innen flere områder, har stor internasjonal kontaktflate og en tydelig rolle innen våre fagfelt.

AHO tar årlig opp 30 studenter innen design og 60 studenter innen arkitektur (første år), og har totalt rundt 650 studenter og 50 ph.d.-kandidater.

AHO ligger sentralt i Oslo, ved bredden av Akerselva, i vulkan-området med Grünerløkka som nærmeste nabo. Skolen holder til i et gammelt industribygg, spesielt ombygget og tilpasset vår virksomhet.

aho_logo_cmyk_300dpi_jpg

Undervisning

AHO driver prosjektbasert undervisning i grupper med 12-30 studenter, kalt studioer. Denne undervisningsformen innebærer svært god lærerdekning per student og mye individuell veiledning.

En stor del av undervisningen foregår på tegnesaler og i de velutstyrte verkstedene. Disse er nært knyttet til praksis og profesjonsutøvelse. Flere av de vitenskapelig ansatte har egen praksis, og AHO bruker en rekke eksterne spesialister og praktiserende fagpersoner som lærekrefter.

De siste årene har AHO gjennomgått en sterk dreining mot forskning, noe som har styrket undervisningen. Forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning er gjennomgående i alle studieprogrammene.

Skolen har godt utstyrte verksteder for tre, plast og metall, en fullskala byggehall, et bibliotek med omfangsrik samling innen fagfeltene, og gode IT-ressurser. Tegnesaler, datalaber, og verksted er åpent for studenter 24 timer i døgnet.

 

Faglig profil

AHOs utdanning, forskning og prosjektutvikling fokuserer på formgiving, gjennom kritikk, historie og teoriutvikling. Fagtradisjonene har både en eksperimentell og kunstnerisk retning, i tillegg til en produksjonsorientering. Kandidatutdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger.

 

Faglig organisering

AHO har fire faglige institutter:

Institutt for arkitektur
Institutt for design
Institutt for form, teori og historie
Institutt for urbanisme og landskap

Forskerutdanningen er organisert som en egen faglig og administrativ enhet.
Det samme er AHOs bibliotek og AHOs verksteder.

Forskningen, også den eksternt finansierte, er lagt til instituttene. Forskerutdanningen omfatter omkring 50 doktorgradskandidater, som i tillegg til AHOs etablerte fagkrets arbeider med kunstfaglige problemstillinger.

 

Statsbygg

Ikke bare har vi vært heldige å besøke Statsbygg under årets workshop, vi har også fått økonomisk støtte.

Statsbygg er statens byggherre, eiendomsutvikler og forvalter. I over 200 år har de preget norsk arkitektur. God arkitektur uttrykker kultur og identitet. Den skal bidra til trivsel, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og uterom. Deres bygg skal kjennetegnes av høy arkitektonisk kvalitet med stor bruksverdi, bærekraftig materialbruk og god areal-, energi- og kostnadseffektivitet.

operatak1-max

Operahuset. Snøhetta Foto: Trond Isaksen

 

Arkitektur som virkemiddel

Arkitektur er også et virkemiddel for staten til å oppnå strategiske og politiske mål, som miljø- og klimamål, innovasjons-, integrerings- eller utdanningsmål. Riktig lokalisering er avgjørende for reduserte klimautslipp og god steds- og byutvikling.

Gode arkitektoniske løsninger kan gi betydelig gevinstrealisering i form av effektivisering og reduserte livssykluskostnader, og stor merverdi når de understøtter virksomhetens evne til å løse sine oppgaver og samvirke med samfunnet rundt.

kathmanduResFasade-max

Ambassaden i Kathmandu Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter Foto: Ashesh Rajbansh

 

Samfunnsansvar

Statsbygg ser arkitektur som et samfunnsansvar. De tar vare på norsk arkitekturarv og bygger fremtidens kulturminner.

Gjennom deres mange og mangfoldige oppdrag til arkitektene, vil de bidra til å utvikle morgendagens arkitektur.

Så er vi i gang! Dag 1 + 2

Det var med spenning og glede vi ventet på 30 deltagere, arkitektstudenter fra hele landet, på mandag. I A1 på Arkitekthøyskolen i Oslo, ble vi kjent gjennom lek og tårnbygging! I år har vi vært opptatte av å ha en tematikk for workshopen som reflekteres i flere av tingene vi gjør. Debatten vi skal holde den 8. August skal handle om tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper for å skape bedre byrom. Et aspekt ved dette er fargebruk. Derfor var det ikke kun om å gjøre å bygge høyest mulig tårn, men det skulle også være estetisk fint, og pyntet med fargetusj!

Etter introduksjonen hadde vi ellers gleden av å høre om masterprosjektet til Tøyen Tegnelaboratorium, samt hva det er man kan jobbe med hvis man bare er engasjert nok. De fortalte om hvordan de blant annet har vært med å stifte Tøyen Boligbyggelag!

Utover det hadde vi et innlegg fra DOGA, hvor de ga studentene et innblikk i hva de jobber med og hvorfor de er relevante for arkitekturstudenter samt hvilke muligheter som finnes.

 

Sponsorinnlegg: AFAG!

Vi er glade over at AFAG igjen i år, er med som sponsor av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis!

Arkitektenes fagforbund er fagforbundet for deg som studerer til en mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design, planlegging eller tilsvarende.

De jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. De erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder.

Samtidig er de opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. De hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på din arbeidskontrakt.

Du kontakter AFAG ved å sende en e-post til post@afag.no eller ringe 23 33 24 80.

Du melder deg enkelt inn i AFAG her:
www.afag.no/bli-medlem.

 

 

AFAG logo solid sort

Endelig program for HP 2018

Å jobbe med å arrangere en workshop er både spennende, utfordrende og givende. Det har også prosessen om å få med kontorer vært! Vi har kommet i kontakt med kontorer som har vært med flere år, samt noen nykommere. Disse har blitt presentert underveis, og her er følgelig det fullstendige programmet. Mindre endringer kan selvfølgelig forekomme.

Arkitektstudenter i Hurtigpraksis sparkes i gang førstkommende mandag

38251058_10160583499650257_8048515966763532288_n.jpg

Uke 31

38032580_10160583499610257_3515087847356891136_n

Uke 32

 

Presentasjon av kontor: Arkitekter uten grenser!

Ønsker du å engasjere deg og samtidig jobbe med arkitektur? Da burde du ta en titt på Arkitekter Uten Grenser, for de gjør nettopp dette!

37785751_10160563669835257_3746712667671232512_n

Oppstartet i Norge som et initiativ for å hjelpe har etter oppstarten vokst og blitt et internasjonalt nettverk. Ved å i hovedsak jobbe med langsiktige prosjekter legger Arkitekter Uten Grenser et viktig grunnlag for byutvikling og arkitektur i flere tettsteder og byer. Det er nemlig på denne måten de mener å kunne bidra mest med den kunnskapen og erfaringen de har.

37802448_10160563669800257_1909204849602330624_n.jpg

Målet deres er som følger:

“Our aim is to improve the quality of life especially in education, housing and health to which relates architecture directly with history, culture, nature, energy and the combination of industrial and local technologies. To gain lasting effects of our work we wish to focus on projects with a long-perspective.”

37771466_10160563669785257_5837804911198208000_n.jpg

Som en del av Hurtigpraksis 2018 skal vi få møte en av de engasjerte i AUG som vil presentere flere av AUGs innholdsrike og spennende prosjekter.

Presentasjon av kontor: Bykon!

ByKon er også en del av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis 2018! ByKon er et kontor som jobber med eiendomsinnovasjon og eiendomsrådgivning.

bycon

I fjor hadde vi en utrolig hyggelig prat med Knut Halvor Hansen om byutvikling, merverdi, mennesker, arkitektur og mye mer. Som utdannet murer og senere daglig leder i ByKon med mange flere verv og stillinger har han mye erfaring innenfor byggebransjen og dermed også mye interessant å dele med oss. Her er et utdrag fra bookleten vi laget i fjor, der praten med Hansen er oppsummert:

For å få til noe understreker han at det er viktig å forstå at ting er mer enn bare kroner/øre. Det er viktig å tenke på hva slags fotavtrykk man setter igjen etter seg. Man må tenke annerledes. Det handler om byutvikling. Man må ta vare på mangfoldet der byen blir utsatt for press. Menneskene som er inkludert i en eiendom er mer spennende enn eiendommen I SEG selv. Det handler om merverdi og inkludering.

Det er ikke annet å gjøre enn å se fram til å møte Hansen igjen mot slutten av opplegget.

37863148_10160561586950257_3555244473019531264_n-e1532544779251.jpg