Hvorfor hurtigpraksis?

Mange arkitektstudenter opplever et stort sprang mellom studiene og arbeidslivet. Bredden av arkitekt -og plankontorer som finnes gir enorme muligheter, men mange studenter kjenner ikke til disse. Arkitektstudenter i Hurtigpraksis vil tilby deltakerne en mulighet til å få et bredt innblikk inn i arkitektens hverdag slik den fortoner seg fra små til store kontorer til mer eller mindre tradisjonelle roller som arkitekter kan fylle.

Sommeren 2015 ble Arkitektstudenter i Hurtigpraksis arrangert for første gang. Arkitektstudenter fra de tre arkitektskolene i Norge samlet seg i Oslo i et forsøk på å bygge bro mellom utdanning og arbeidshverdagen som venter etter innlevert diplomoppgave. De store søkerantallene hvert år vitner om at arrangementet treffer en nerve blant studentene og arrangementet er nå inne i sitt fjerde år.

Workshoppen er en unik mulighet for åpen samtale mellom kontorer og studenter. Responsen fra kontorene har vært svært positive. På samme måte som vi er nysgjerrige på dem, ønsker de å vite hvem vi er og fortelle om deres erfaringer. Vi ønsker å gi nye studenter muligheten til å besøke en bredde av store og små, private og offentlige kontorer, og på den måten ta del i arkitektens hverdag gjennom presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsning hos de ulike kontorene.

Arkitektstudenter i HurtigPraksis arrangeres 3. – 14. august 2020!

Arkitektstudenter i Hurtigpraksis er et uavhengig initiativ stiftet av en liten gruppe arkitektstudenter ved AHO, og videreført av studenter fra alle landets skoler.