Søndag 9. august 2020

Hurtigpraksis dag 7  ⎸Villa Stenersen 

Villa Stenersen er muligens Norges mest kjente enebolig. Boligen er tegnet av arkitekt Arne Korsmo og regnes som et av de ypperste eksemplene på norsk funksjonalisme. Ettersom huset er tegnet til kunstsamler og finansmann Rolf Stenersen skulle det også fungere som galleri. Både hagen og villaen er fredet av Riksantikvaren og de siste årene har store deler av huset blitt tilbakeført til originale farger. 

villa-stenersen

Lørdag 8. august 2020

Hurtigpraksis dag 6  ⎸Arkitekturmuseet  ⎸SALT  

Arkitekturmuseet har Norges største samling av arkitektur, med tegninger, modeller, bilder og gjenstander. Vi vil få en guidet omvisning i utstillingen Boligideer som tar for seg boligarkitekturen i Norge de siste 100 årene. Det vil også være mulig å besøke museets øvrige utstillinger. 

 

SALT er en kulturarena ved kaikanten i Oslo. Her finner vi scene, streetfood, kunst og sauna. Området er bygget opp av arktiske pyramidekonstruksjoner basert på de tradisjonelle hesjene som brukes til å tørke tørrfisk. Prosjektet er tegnet av arkitekten Sami Rintala fra Rintala Eggertsson Arkitekter. SALT definerer seg selv som et nomadisk kunstprosjekt, og vil etter oppholdet i Oslo flytte videre. Opprinnelig ble prosjektet reist på Sandhornøya i Nordland og har tidligere besøkt Bergen. 

ESL-Salt-Melissa_Horn_030818_0297-Endre_Lohne-19

Fredag 7. august 2020

Hurtigpraksis dag 5  ⎸Lund & Slaatto  ⎸Grindaker  ⎸Fagflis

Lund + Slaatto ble opprettet i 1987, og er dermed et av de eldre kontorene vi besøker i år. Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturelle og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse. 

Arkitektkontorets opprinnelige gründere Nils Slaatto og Kjell Lund gikk bort i hhv 1997 og 2013. Men deres meget karaktersterke prosjekter fra tidligere tiår og deres generelle vilje til arkitektur utgjør stadig en grunnleggende faglig inspirasjon for kontorets virke.

Sammen med Lund + Slaatto skal vi besøke Munch Brygge rett ved Operaen og det nye Munchmuseet.

MunchBrygge_drone_0134

Grindaker blir det første landskapsarkitektkontoret vi besøker i år. Dette er et lanskapsarkitektkontor som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Med over 60 års erfaring er dette et kontor som står sterkt innenfor landskapsarkitekturmiljøet. Utgangspunktet for alle deres prosjekter, store eller små, er alltid stedet og dets karakter og muligheter. Menneskene, brukerne, står i sentrum for utformingen, og respekt for naturen og miljøet er sentralt. Prosjektene skal alltid være realiserbare og av god kvalitet. Med god teknisk og plantefaglig kompetanse, grundighet, lekenhet, begeistring og innlevelse blir gode uteanlegg til. Deres visjon er å være pioneren som løfter landskapsarkitektur til det ledende faget i samfunnsutviklingen.

Strandgateparken_Damian_Heinisch_013

Fagflis er kanskje ikke det mest åpenbare stoppet for Hurtigpraksis, men vi kan love dere at dette kommer til å bli utrolig spennende! De har etablert sitt eget arkitektshowroom for fliser i Oslo, hvor vi skal få ta en titt. Fagflis har levert produkter til flere kjente prosjekter de siste årene, som Under og Østre Porsgrunn Kirke. Her vil vi supplere fargekunnskapene vi opparbeidet oss dagen før, og lære mer om hvordan man lager og bruker fliser. 

FagFlis-Arkitektshowroom-2020-13-kopi

Torsdag 6. august 2020

Hurtigpraksis dag 4  ⎸Koi Fargestudio  ⎸Edit Atelier  ⎸OsloTre   ⎸Rå Arkitektur  

Edit/Atelier er et ungt innovativ og internasjonalt kontor som arbeider med landskap, urbanisme og arkitektur. Kontorets prosess er åpen, grenseløs og ønsker å skape synergieffekt mellom ulike miljøer. De har stort fokus på å finne løsninger som ikke går på bekosning av naturen og de naturlige systemene som gir liv til oss alle. Deres bidrag til utstillingen «History in Practice» arrangert av OAF er en illustrasjon av jordklodens klimaendringer. Denne viser kontorets fokus på å kartlegge og formidle informasjon for å lettere kunne velge ut de viktigste verdiene og ta gode valg videre i prosjektene. 2fb30021645465b7b3293de9bfa5b1dc

Rå arkitektur er et ungt Oslo-basert kontor. De innleder hvert enkelte prosjekt med et dypdykk i konteksten, meningen og behovet bak prosjektet. Dette bruker de så som startpunkt for videre arbeid. Kontoret har tegnet en rekke boliger og hytter, men også kunstmuseum og et produksjonssenter for biogass.

92176586_108887920772940_6529655646445371392_o

 OsloTre arbeider med arkitektur, interiør og byggeteknikk med tre. De har fokus på sunne, solide og naturlige trekonstruksjoner, bruk av bioklimatiske prinsipper og naturlig ventilasjon. De jobber både innenfor nybygg, påbygg og rehabilitering, i liten og stor skala. OsloTre har ved flere anledninger samarbeidet med større kontorer og har fått realisert mange spennende prosjekter, blant annet Valle Wood, Sauna i Lofoten og ikke minst en rekke hytter og bolighus.

Oslotre_JOA_7553-Edit

Koi Fargestudio er Norges første multidisiplinære fargestudio. Deres mål er å bidra til bedre fargesetting innenfor arkitektur, byrom, interiørarkitektur, grafisk design og produktutvikling. De tilbyr kurs, rådgivning, utvikling og strategisk veiledning. Blant de ansatte finner vi interiørarkitekter, møbeldesignere, grafiske designere og fargedesignere. Sammen utgjør de en fagsterk helhet og har arbeidet med blant annet prosjekter som Sameiet Badebakken, Signo Conrad Svendsen avlastningshjem for døve og blinde, konseptbutikken til Hasla Jewelry og Hebekk skole.

KOI_Fargestudio_EA_Badebakken_drone0013_web-2048x1377

Onsdag 5. August 2020

Hurtigpraksis dag 3  ⎸Fragment  ⎸NAL  ⎸Afag   ⎸NIL   

Vi starter dagen hos Fragment!

Fragment Kontoret beskriver seg selv som “et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen.” Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus, men har et spesielt hjerte for bolig. Fragment tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det.

Av aktuelle prosjekter kan vi bla. trekke frem et lettindustribygg for matproduksjon på Rødtvedt i Groruddalen. Bygget er en trekonstruksjon, i trekledning og er tegnet sammen med Oslotre og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Fragment arbeider med bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter som Sanke og de arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund.

Etter lunch drar vi opp til Josefines gate og får høre mer om hva Afag, NAL og NIL jobber med.

Nytt-bygg

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter. NAL ble stiftet i 1911, har 14 lokalforeninger som styres lokalt, og administrasjonen består av 35 ansatte. Generelt samarbeider forbundet med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør de blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Utenom dette er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.

Arkitektenes fagforbund (AFAG) er fagforbundet for deg som studerer til en mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design, planlegging eller tilsvarende.

De jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. De erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder. Samtidig er de opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. De hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på din arbeidskontrakt.

 

På ettermiddagen inviterer vi til pizza for alle deltakere utenfor Arkitektenes hus i Josefines Gate!

Tirsdag 4. august 2020

Hurtigpraksis dag 2  ⎸Kåmmån  ⎸Nøysom  ⎸Tin  ⎸Common Ground  ⎸NATOWA

 

Vi tilbringer dagen i ROM sine lokaler i Maridalsvegen og har fått med oss et knippe spennende wildcard-kontorer som skal presentere og diskutere med oss. Vi har foreløpig med oss Tin Phan, Kåmmån, Nøysom Arkitekter og Common Ground! Etter lunch beveger vi oss mot Tøyen for en gjennomgang i kontorene til Common Ground.

 

ROM er en non profit organisasjon med mål om å fremme nyskapende arkitektur og kunst. De har skiftende utstillinger og kursvirksomhet, forelesninger, debatter og workshops. 

 

Om Wildcard:

For mange nyetablerte arkitekt og landskapsarkitektkontorer i dag kan det være krevende å konkurrere mot de etablerte aktørene i bransjen. Som wildcardkontor får en muligheten til å kunne stille sammen eller på linje med etablerte kontorer. Et Wildcardkontor er arkitekt- eller landskapsarkitektkontor som er registrert i Norge med partnere under 40 år som må være etablert innen de siste åtte årene med en omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 år. Wildcardsatsningen ble initiert av Norsk Form og Norske Arkitekters Landsforbund i 2011 med støtte av kulturdepartementet frem til 2015. I 2017 relanserte NAL Wildcard for å fortsette å støtte unge og nyetablerte arkitektkontorer for å bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon i Norge.

Les mer om Wildcardordningen her:

https://www.arkitektur.no/wildcard

https://www.arkitektnytt.no/tema/new-entry-14

https://www.arkitektnytt.no/debatt/nal-relanserer-wildcard

https://www.arkitektnytt.no/debatt/nodrop-fra-et-wildcard

 

Litt om årets wildcard-kontorer:

Tin er et selvstendig kontor i Oslo som har mye erfaring innenfor forskningsdesign, strategiske narrativ og teoretiske oppgave i urban praksis. Kontoret er spesielt verdsatt for sin evne til å innhente ny informasjon og forskning kan bli mer tilgjengelig i byplanleggingens prosesser. Tin har nylig samarbeidet NSW og SLA i konkurranseforslaget Knoppskytter ved kysten i Horten og fikk mye ros for hvordan prosjektforslaget utfordret dagens syn på boligutviklingen langs havnen. Render: Forbes Massie Studio

 

Render1

 

Common Ground skaper arkitektur og landskap som bidrar til en positiv samfunnsutvikling med høy fagkompetanse, oppriktig engasjement og dyktige samarbeidspartnere. Sammen skaper de en opplevelse av tilhørighet og fellesskap der alle parter blir hørt og tatt hensyn til i utviklingen av prosjektene. Render viser transformasjons av NRKs vernet kringkastingsstasjon på Lambertseter til Radiohuset Barnehage. 

radiohuset-eksterior-COMMON-GROUND

 

Kåmman er et arkitektkontor som tror på å ta vare på våre felles goder, gjøre dem bedre og skape nye. Arkitektkontoret forsøker alltid å se de større sammenhengene og gjerne mot andre fagfelt og ideverdener, og mener den beste løsningen er et mangfold av løsninger. Våren 2018 samarbeidet kontoret med Lala Tøyen og Formløs Architecture i utarbeidelsen av en områdeplan av Kyrksæterøra sentrum som skulle fastsette den overordnede sentrumsstrukturen og legge til rette for helsefremmende og bærekraftige løsninger.

Akso_lav+oppløsning

 

Nøysom Arkitekter jobber for en arkitektur som har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk ved å stille spørsmål til hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige og ikke bare hva vi er villige til å betale for. Omsorgen for nærmijøet – både mennesker og natur kommer tydelig fram. Kontoret er kjent for å det eksperimentelle selvbyggerprosjektet på det byøkologiske forsøksområdet i Svartlamon i Trondheim. Nøysom arkitekter ønsker å øke bevisstheten om verdien av nøysomhet i arkitekturen, i en tid hvor effektivitet er det store mantraet.

Eksperimentboliger_Svartlamon

 

NATOWA holder til både i Oslo og Tokyo. De arbeider med urban planlegging, arkitektur, møbeldesig og grafisk design. NATOWA foretrekker å ha en utøvende tilnærming til arkitektur, og liker å forme prosjektene sine «hands on». Kontoret har tegnet en rekke spennende prosjekter og konkurranseforslag, blant annet Nedre Torg i Ski.

nedretorg-03-siteplan

 

Mandag 3. august 2020

Hurtigpraksis dag 1 ⎸GrowLab  ⎸MakersHub

 

Vi starter opp årets Hurtigpraksis på Arkitektenes Hus i Josefines gate. Her tar vi en kort gjennomgang av programmet, tema og diverse før vi spiser lunch. Etter lunch drar vi rett opp til MakersHub og Growlab. 

Vi håper på fint vær og at vi kan avslutte dagen i Sofienbergparken for å bli bedre kjent!

 

MakersHub er et lite kontor som arbeider med prosjekter med et grønt eller sosialt mål. De har en høy grad av brukermedvirkning i prosjektene sine, og lar ofte klienten være involvert også i selve byggingen. Gjennom inkluderende bygging bidrar de til at flere får eierskap og tilhørighet til prosjektene. MakersHub har blant annet laget Barnebasen på Torshov transittmottak og Jordal Fritidsklubb. I tillegg har de hatt flere midlertidige og sosiale prosjekter som Lindeplassen i Odda, Romano Kher, et kultur- og ressurssenter for det norske rom-miljøet og embrace, et prosjekt hvor de kartla hvordan mennesker med forskjellige behov kan sameksistere i Oslos byrom. MakersHub er med andre ord et utrolig allsidig og spennende kontor som vi gleder oss veldig til å ha med på åpningsdagen av årets Arkitektstudenter i Hurtigpraksis!

Growlab holder til i samme lokaler som MakersHub og arbeider for en bedre by. Gjennom prosjektene sine har de et fokus på både menneskene og stedet. Growlab og MakersHub har samarbeidet på flere prosjekter, slik som Embrace og Kolstadgata. De har også vært med på å utvikle Losæter sammen med FutureFarmers. Også Growlab involverer brukerne i prosjektene sine, og har gjennom sine undersøkelser, eventer og initiativer skapt engasjement for lokalmiljøet i Oslo.

Denne dagen skal vi også ta turen innom Fellesverkstedet, et offentlig produksjonslokale for alle slags prosjekter. Hvem som helst kan komme innom verkstedet og leie arbeidsplass eller maskiner til sine egne prosjekter. Her finnes alle tenkelige verkstedsmaskiner, og ansatte som hjelper deg på vei. Dette har ført til at brukere kommer hit for å lage alt fra møbler til kunst til skateboard til arkitekturmodeller.