Hurtigpraksis dag 7 | Tirsdag 6. august | MAD | Grindaker | Reiulf Ramstad

Hurtigpraksis dag 7 | Tirsdag 6. august | MAD | Grindaker | Reiulf Ramstad

MAD_ReinventingCities_Rooftops_Final-1810x960På den syvende dagen av hurtigpraksis får landskapsarkitektstudentdeltakerne en egen kontorpresentasjon og befaring med Grindaker Landskaparkitekter mens arkitektstudentdeltakerne besøker MAD og Reiulf Ramstad. Hos MAD arkitekter blir vi mottat av Kamila Loba tidligere hurtigpraksisarrangør og ansatt i MAD Arkitekter.Kamila_web-1600x1198 Etter hennes kjempeinnsats for å videreutvikle arkitektstudenter i hurtigpraksis sin profil på sosiale medier og koordinering av kontorbesøkene fikk hun jobbtilbud som kommunikasjonsrådgiver hos MAD. Kontoret har en variert portefølje av prosjekter, i ulik skala og kategori. Deres mål er å skape unike prosjekter som utvikler seg fra den dynamiske og kreative gruppen som Mad er: Deres praksis er summen av bidragene fra hver ansatt, og nøkkelen er å oppmuntre hver arkitekt til å frigjøre sitt fulle potensial som profesjonelle og kreative personer – og forvente at alle tar ansvaret som følger med. Litt over 60 ansatte er fordelt på tre lokasjoner, hovedkontoret i Nydalen i Oslo, Bergen og Stavanger. Nylig har Mad også satset på landskapsarkitektur, og startet et egen avdeling MUD. Noen av prosjektene kontoret har stått bak er the Mad-Bygget i Barcode, Sørenga 6, og Reinventing cities på Stovner. Hurtigpraksis var heldige å bli tatt imot hos Mad i både 2017 og 2018, og vi er glade for å fortsette samarbeidet!

Alexander_Kiellands_Plass_Damian_Heinisch_014Grindaker er et lanskapsarkitektkontor som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Gjennom kontorets 60 års erfaring har de erfaring i et marked hvor landskapsarkitekten nærmest er ikke-eksisterende til å bli en selvsagt del i prosjektering av alle typer uterom og dette kontoret har vært en viktig bidragsyter i denne positive utviklingen. Utgangspunktet for alle deres prosjekter, større eller mindre, er alltid stedet og dets karakter og muligheter. Menneskene, brukerne, står i sentrum for utformingen, og respekt for naturen og miljøet er sentralt. Prosjektene skal alltid være realiserbare og av god kvalitet. Med god teknisk og plantefaglig kompetanse, grundighet, lekenhet, begeistring og innlevelse blir gode uteanlegg til. Deres visjon er å være pioneren som løfter landskapsarkitektur til det ledende faget i samfunnsutviklingen.

BNV-15_05@EVEReiulf Ramstad Arkitekter er et Oslo-basert arkitektkontor med rundt 25 medarbeidere fra et titalls ulike nasjoner. RRA arbeider ut fra dialogbasert planlegging hvor de ivaretar hver enkelt oppdragsgivers mål og prosjekt på en unik måte. Dette har bidratt til en prosjektportefølje med et bredt spekter av ulike byggeoppgaver: bolig og hytter, skoler og universiteter, sykehjem og kirker, turistveger og samferdsel, kulturhus og byplanlegging. I 2018 fikk vi en kjempeflott befaring til Bygdøynesveien, et nytt boligprosjekt med 18 eksklusive leiligheter som forenes med et historisk parkanlegg gjennom en bevisst bruk av steds- og situasjonstilspasset arkitektur av høy kvalitet. Der den trinnvise utbyggingen av prosjektet ga et innblikk i arkitekturen fra idé til realisering. Vi gleder oss til å gjenta suksessen i år.

Hurtigpraksis dag 6 | Mandag 5. august | Snøhetta | Oslo Allmennboliglab | Lala Tøyen | Nordic | Norconsult

Dag 6, Mandag 5. august begynner vi hos Snøhetta.

snøhetta office

Snøhetta er en internasjonalt anerkjent praksis innen arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, produkt- og grafisk design, med over 240 ansatte fra 32 forskjellige nasjoner. Kontoret startet som et samarbeidende arkitektonisk og landskapsverksted, og de har vært trofaste mot sin tverrfaglige måte å tenke på siden starten. 

I 1989 mottok Snøhetta sin første kommisjon det store Alexandria-biblioteket i Egypt etter å ha vunnet en internasjonal designkonkurranse. I 2004 fikk Snøhetta oppdraget om å bygge den eneste kulturbygningen på Memorial Trade Center, et fast kontor ble opprettet i New York, og i 2013 lanserte Snøhetta sitt San Francisco-studio. I dag fortsetter de å vokse rundt i verden med kontorer i Innsbruck, Stockholm, Paris og Adelaide. Snøhetta er for tiden involvert i en rekke prosjekter i Europa, Asia, Afrika, Oseania og Amerika. Arbeide globalt gir hver designer verdifull kulturell og økonomisk innsikt og skaper grunnlaget for Snøhettas stadig voksende faglige kunnskapsbase.

Vi gleder oss til å få presentasjon av en av tidligere Hurtigpraksis deltaker – Marius Hauland Næss, som jobber nå på Snøhetta.

Oslo Allmennboliglab – etterpå får vi presentasjon av Marius om hans egen praksis sammen med Sigurd Strøm Nørsterud (nå ansatt i Reiulf Ramstad Arkitekter), som vokst opp fra sin master- og diplomoppgaven ved NTNU – Mot en tredje boligsektor. Den er utformet som et eneste stort laboratorium for nye tanker om boligpolitikk, fordeling av bolig og boligformer. Arbeidet deres er presentert i blader og tidsskrifter og de to unge arkitektene har blitt invitert til en rekke møter med fagmiljøer og politikere.
– Stemmer fra en ny boligsektor, OBOS-bladet 9 2018, temautgave om byutvikling.

Oslo Almennboliglab

Oslo Allmennboliglab – Marius Hauland Næss og Sigurd Strøm Nørsterud, Foto: Thomas Ekström

Etter dette deles vi opp i tre, og drar på tre utrolig spennende kontorer!

Lala Tøyen – er en lite kontor, som ble startet med en klar intensjon om å skape noe nytt. Kontoret er bygget på nysgjerrighet, interesse og samfunnsengasjement. Lala Tøyen arbeider med boliger, byrom og landskap, utreder potensial, lager planer og formgir. I alt deres arbeid er de ute etter det gode grepet som sikrer tilhørighet, engasjement og glede hos dem som lever i den virkeligheten Lala Tøyen formgir. Lala Tøyen er en liten bedrift hvor korte kommunikasjonsveier og total tilstedeværelse sikrer høy kvalitet for våre kunder og samarbeidsparter.

lala_Christian_Lycke

LALAS KONTOR I URTEGATA 32  Foto: Christian Lycke

Nordic er et internasjonalt kontor med et nordisk navn, som består av 170 ansatte fra 27 forskjellige land. De har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer i København og London, og de er aktivt involvert i prosjekter i ulike land i Europa, Afrika, Midtøsten og Asia. De jobber i integrerte tverrfaglige team, med både planleggingseksperter og arkitekter, for å oppnå de mest innovative og bærekraftige løsningene. Denne arbeidsmåten gir også en fleksibel, prosjektbasert organisasjon som gir dem muligheten til å delta i konkurranser og prosjekter av alle skalaer globalt. Et av de feltene hvor Nordics har særlig god kompetanse er flyplassdesign. De designer alltid for funksjonalitet og langsiktig fleksibilitet, og jobber for å skape flyt og effektiv logistikk, samme om det er masterplan, store flyplasshubs eller mindre terminaler. Nordic er med til å designe New Istanbul Airport, som vil bli en av verdens største flyplasser. De er også arkitektene bak utvidelsen av Oslo flyplass. Vi gleder oss til å besøke dem i 2019 igjen!

nordic.jpg

Norconsult er Norges største og et av de ledende tverrfaglige konsulentfirmaene i Norden. I 2018 ble Norconsult Nordic’s majoritetsaksjonær. Vi skal besøke Norconsult i Sandvika og få introduksjon av Kate Holm som er leder for deres arkitekturavdeling. Vi gleder oss til dette!

om-norconsult1-800x225

Hurtigpraksis dag 5 | Fredag 2. juli | Fragment | Skajaa | NAL | OAF

Fredag den 2. juli møtes vi hos Fragment (Hausmanns gate 6)

Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen. Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus, men har et spesielt hjerte for bolig. Fragment tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det.

Fragment arbeider med bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter som Sanke og de arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund.

fragment

UKS Kunstnerbolig. Illustrasjon: Fragment.

Fragment er ledet av Arild Eriksen, som vi i Hurtigpraksis fikk gleden av å møte i 2017 i regi av Eriksen Skaaja Arkitekter. Fragment er et lite kontor av 5 medarbeidere, som inkluderer Lisa Barahona, Cathrine Finnema, Nicola Louise Markhus og Thea Orderud.

Fragment team

SKAJAA Arkitektkontor er en norsk praksis grunnlagt i 2018 av Joakim Skajaa. Kontoret gjør enkle, eklektiske rom og sjenerøse bygninger i alle størrelser. De samarbeider med et bredt spekter av disipliner, og deres prosjekter er delt inn i mange formater fra publikasjoner til utstillinger og bygninger.

kolbotn_02.jpg

Masterplan for a small town outside Oslo. Parallel commission. Kolbotn. 2015. Eriksen Skajaa Arkitekter.

Joakim Skajaa er en norsk arkitekt utdannet ved arkitektskolen i Bergen, og i 2009 grunnla han kontoret Eriksen Skajaa Arkitekter med Arild Eriksen i Oslo. Han har gjennom praksis og undervisning engasjert seg i deltakende prosesser, alternative boligmodeller, offentlig rom, urbane rettferdighet og urbane økologi.

skajaa team

SKAJAA team 2019! Nikolai, Sigrun, Frida and Joakim.

I 2019 skal vi besøke begge Fragment og SKAJAA den samme dag, fredag 2. august, og vi gleder oss til dette! Vi håper få høre om nye prosjekter begge kontorene har gjennomført siden vi traff dem i fjor.

Både Skajaa, NAL og OAF har kontor i Arkitektenes Hus.
Skajaa har vært leder for Oslo Arkitektforening som er en av de mange lokalforeningene til Norske Arkitekter Landsforbund (NAL).

ark hus

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter. NAL ble stiftet i 1911, har 14 lokalforeninger som styres lokalt, og administrasjonen består av 35 ansatte. Generelt samarbeider forbundet med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør de blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Utenom dette er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.

Oslo Arkitektforening (OAF) ble stiftet 30. oktober 1906 under navnet Kristiania Arkitektforening, og i 1925 ble dens navn endret til Oslo Arkitektforening. OAF er en lokalforening i NAL. Foreningen representerer sine medlemmer og styrker den faglige og kollegiale standarden. Den skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst.

På ettermiddagen inviterer vi til pizza utenfor Arkitektenes hus i Josefines Gate!

 

 

Hurtigpraksis dag 4 torsdag 1. august

Hurtigpraksis dag 4 | Torsdag 1. august| Gaia Arkitekter | Spacemaker AI

skollenborg barnehageDen fjerde dagen av hurtigpraksis drar vi til Nesodden for å besøke Gaia Arkitekter hele dagen. De er et inspirerende eksempel på et arkitektkontor som har spesialisert seg på økologisk forsvarlige byggemetoder gjennom over 20 års erfaring. Gaia nettverket består av flere selvstendige og samarbeidene arkitektkontorer både nasjonalt og internasjonalt. Deres visjon og arbeidsmåte har fokus på at bygningskallet skal løse både ventilasjon, diffusjon og luft med naturlige metoder. Gjennom sitt arbeid med naturlige materialer, inneklimaproblematikk, lavenergihus, økolandsbyer og permakultur har de bidratt til et større mangfold av bærekraftig løsninger i arkitektbransjen.

På ettermiddagen er vi invitert til arrangementet Step into Spacemaker arrangert av Spacemaker AI sine sommerpraktikanter. Her skal de presenterer og demonstrere hvordan Spacemaker AI bruker kunstig intelligens som et verktøy for å bygge byer. OBS Dette arrangementet har begrenset antall plasser og krever påmelding på forhånd. Husk påmelding via facebookarrangement så snart som mulig hvis du vil sikre deg en plass før det blir fullt.

Hurtigpraksis dag 3 Onsdag 31. juli

Hurtigpraksis dag 3 | Onsdag 31. juli | Oslo Rådhus | Arkitekturmuseet | SALT | Cafe Antipodes æ | Losæter Bakehus | Skur 13
Hovedbilde.jpg (width940)
Dag tre starter med omvisning på Oslo Rådhus. Som er et av Oslos viktigste representasjonsbygg, med over 300 arrangementer i året. I Rådhuset finnes kontorene til byens bystyre, byråd og administrasjon.
Oslo rådhus er en kommunal bygning i Oslo som huser bystyret, byrådet og visse andre kommunale organer. Dagens rådhus ble oppført 1931–50 etter tegninger av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Rådhuset ligger i Oslo sentrum på nordsiden av Pipervika, det vil si ut mot Rådhusplassen, rådhusbryggene og honnørbryggen ved Oslofjorden. Foran Rådhuset ligger Fridtjof Nansens plass, langs vestveggen ligger Kronprinsesse Märthas plass (Rådhushagen).
I løpet av 45 minutter får vi omvisning i rådhushallen og gjennom rådhusets festrom.

Utestemmepresse_142

Etter får vi en egen omvisning i Arkitekturmuseet  museet skiftende utstillinger som spenner fra samtidsarkitektur til historiske tema, og den faste utstillingen Boligideer  som gir innsikt i moderne norsk bolighistorie. Jubileumsutstillingen UTESTEMME  markerer at Landskapsarkitektutdanninga på Ås er 100 år i 2019. UTESTEMME er en grønn og sanselig utstilling om landskapsarkitektur. Utstillingen sprenger rammene for museet og går imellom og utenfor rommene, slik også landskapsarkitekturen gjør. I landskapslabyrinten blir du invitert til å gå tur igjennom en leken installasjon. Lag på lag med informasjon fra arkivmateriale, historiske tegninger, nye fotografier og grafiske illustrasjoner, avdekker viktigheten av landskapet rundt oss. Du vil bli kjent med pionerne i landskapsarkitekturen fra 1900 til 1960-årene, representert ved blant andre Olav L. Moen, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Røhne & Strøm og Grindaker & Gabrielsen.

17-06-30_SALT_2764_JF+copy

SALT er et nomadisk kunstprosjekt med pyramide konstruksjoner som kalles «hesjer», som er basert på tradisjonelle kystkonstruksjonsmetoder. Pyramidstrukturen er utviklet i samarbeid med Rintala Eggertson Arkitekter. Árdna, Den arktiske pyramiden, Langhuset og Naustet gjør alle SALT til et unikt sted for opplevelser og refleksjon hvor et mangfold av mennesker kan samles for å oppleve kunst og diskutere dagens store utfordringer. Havet er avgjørende for planetenes fremtid. Hvordan kan vi sikre et bærekraftig hav for fremtidige generasjoner? Hva kan vi lære av kystfolkets evne til å leve med og ut av naturen?
Her skal vi få omvisning av prosjektleder Erlend Mogård Larsen og lære om hvordan dette prosjektet havnet i Oslo, hvordan dette bevarer tradisjoner og gir et alternativ til høykulturen langs Oslofjorden. Siden SALT åpnet i påsken 2017 har det utviklet seg til å bli et sted hvor det er aktiviteter hele året gjennom kunstprosjekter, saunaer, konserter, forelesninger, utstillinger, debatter og uteservering. Gjennom alle årstider kan besøkende slappe av i badstuen, slukke tørsten og spise velsmakende mat fra havet.

download

Antipodes Cafe / (æ) er en ideell organisasjon med base i Oslo, som utforsker hverdagen hver dag. Et av dets autonome kulturelle initiativer innebærer opprettelsen av en serie arenaer og situasjoner i møtet mellom byen og dens byggeplasser, i forsøk på å avdekke som offentlig, denne spesifikke flyktige konteksten. Hurtigpraksis skal besøke æStudio og æStue – stedene som er to av rommene i æHouse, en spredt bolig, plassert i dette nevnte møtet. Dette og andre prosjekter omfatter blant annet utforskninger av en rekke temaer, som grenser, lover, prosesser, bestandighet, hus og hjem, virkelighet og fiksjon.

aerial

Vår tur på Bjørvika avslutter vi med et besøk på Losæter Bakehus. Vi er veldig nysgjerrige på hvordan Losæter jobber med både urban dyrking, kunst og arkitektur i det offentlige rom. Losæter er en ny kulturinstitusjon i en av Bjørvikas 7 allmenninger. Den er dedikert til kunst og urbant jordbruk og er initiert og utviklet av Bjørvika Utvikling og kunstnergruppen Futurefarmers. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Bybonden, Herligheten Parsellkollektiv og mange flere. Området har en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og et skulpturelt bakehus. Losæter bygges opp og driftes av en gruppe faste samarbeidspartnere, som hver på sin måte jobber for bærekraftig matproduksjon og bærekraftig byutvikling. Disse jobber sammen med Bybonden og hans hjelpere med å dyrke grønnsaker, korn og frukt, og benytter også Losæter aktivt til deres øvrige virke. Losæter sine samarbeidspartnere er for tiden Food studio, GrowLab, Herligheten, Kompass og Co, Oslo Apiary & Aviary, Spire og UngOslo.

IMG_3260

Hvis vi har energi etter en intensiv dag, inviterer vi alle for å bygge team spirit, med å skate session i skur 13  like Filipstad brygge som har gratis inngang og utleie av utstyr helt til kl.21!

Hurtigpraksis dag 2 tirsdag 30. juli

Hurtigpraksis dag 2 | Tirsdag 30. juli | Wildcardkontorer: Common Ground, Edit/Atelier, Holt O’Brian, Tin, Kåmman, Nøysom Arkitekter og Kolab

Vi har fått bekreftet at Tin, Common Ground, Nøysom Arkitekter, Kåmmån og Kolab kommer til AHO for å dele sine erfaringer som Wildcardkontorer i Oslo og være kritikere i en gjennomgang av deltakerne sine hurtigoppgaver. Etter lunsj drar vi ned til arkitektursamvirket i Myntgata 2 hvor vi besøker Edit/Atelier og Holt O’Brian. Hvis det er fint vær avslutter vi dagen med grilling i parken. På kvelden er det et frivillig tilbud å bli med på en byhistorisk reise arrangert av Oslo Bymuseum i «Det mangfoldige Oslo» kl.18-20, oppmøte på Vaterlandsbrua.

Dagens tema: Wildcardkontorerny-farge-lowres-AN-nr2-2018-Åge-Peterson-illustrasjon
For mange nyetablerte arkitekt- og landskapsarkitektkontorer i dag kan det være krevende å konkurrere mot de etablerte aktørene i bransjen. Som wildcardkontor får en muligheten til å kunne stille sammen eller på linje med etablerte kontorer. Et Wildcardkontor er arkitekt- eller lanskapsarkitektkontor som er registrert i Norge med partnere under 40 år som må være etablert innen de siste åtte årene med en omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 år. Wildcardsatsningen ble initiert av Norsk Form og Norske Arkitekters Landsforbund i 2011 med støtte av kulturdepartementet frem til 2015. I 2017 relanserte NAL Wildcard for å fortsette å støtte unge og nyetablerte arkitektkontorer for å bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon i Norge. Les mer om Wildcard her. Illustrasjon: Åge Peterson.

Wildcardkontorene som bidrar til hurtigpraksis tirsdag 30. juli
Tin er et selvstendig kontor i Oslo som har mye erfaring innenfor forskningsdesign, strategiske narrativ og teoretiske oppgaver i urban praksis. Kontoret er spesielt verdsatt for sin evne til å innhente ny informasjon og gjøre forskning mer tilgjengelig i byplanleggingens prosesser. Tin har nylig samarbeidet NSW og SLA i konkurranseforslaget Knoppskytter ved kysten i Horten og fikk mye ros for hvordan prosjektforslaget utfordret dagens syn på boligutviklingen langs havnen. Render: Forbes Massie Studioknoppskyter2

Common Ground 
skaper arkitektur og landskap som bidrar til en positiv samfunnsutvikling med høy fagkompetanse, oppriktig engasjement og dyktige samarbeidspartnere. Sammen skaper de en opplevelse av tilhørighet og fellesskap der alle parter blir hørt og tatt hensyn til i utviklingen av prosjektene. Renderen viser transformasjon av NRKs vernet kringkastingsstasjon på Lambertseter til Radiohuset Barnehage.radiohuset-eksterior-COMMON-GROUND

Nøysom Arkitekter jobber for en arkitektur som har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk ved å stille spørsmål til hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige og ikke bare hva vi er villige til å betale for. Kontoret er kjent for det eksperimentelle selvbyggerprosjektet i det byøkologiske forsøksområdet i Svartlamon i Trondheim. Nøysom arkitekter ønsker å øke bevisstheten om verdien av nøysomhet i arkitekturen, i en tid hvor effektivitet er det store mantraet. _A8A5625

Kåmmån er et arkitektkontor som tror på å ta vare på våre felles goder, gjøre dem bedre og skape nye. Arkitektkontoret forsøker alltid å se de større sammenhengene og mener den beste løsningen er et mangfold av løsninger. Våren 2018 samarbeidet kontoret med Lala Tøyen og Formløs Architecture i utarbeidelsen av en områdeplan av Kyrksæterøra sentrum som skulle fastsette den overordnede sentrumsstrukturen og legge til rette for helsefremmende og bærekraftige løsninger.
Akso_lav+oppløsning
Kolab Arkitekter 
jobber med både arkitektur og kunst og har bred erfaring innenfor utstillinger, konkurranser og undervisning. Kolab Arkitekter etablerte Kollaboratoriet i 2013 for å kunne arbeide enda mer tverrfaglig innenfor arkitektur, kunst, scenografi, illustrasjon, grafisk design og programmering. Samme år deltok de i H. C. Andersens idekonkurranse i Odense, Danmark der skogen ble prosjektets kjerne og viser stedets reelle og fiktive historie. 05601-section02.1.jpg

Edit/Atelier er et ungt innovativ og internasjonalt kontor som arbeider med landskap, urbanisme og arkitektur. Kontorets prosess er åpen, grenseløs og ønsker å skape synergieffekt mellom ulike miljøer. Deres bidrag til utstillingen «History in Practice» arrangert av OAF er en illustrasjon av jordklodens klimaendringer. Denne viser kontorets fokus på å kartlegge og formidle informasjon for å lettere kunne velge ut de viktigste verdiene og ta gode valg videre i prosjektene. 51078284_545972429232486_8137812919577477120_n

Holt O’Brian  er et kontor med mye kunnskap om byplanlegging og konstruksjonsdetaljer og har bred erfaring innenfor arkitektur, landskap og urbanisme. De har nylig samarbeidet med MAD arkitekter og BOGL Landskap for en ny masterplan til Nyhavna i Trondheim som ønsker å skape en levende og attraktiv bydel hvor både krigsminner, klimatilpasninger og forskjellige boformer får plass.SamarbeidNyhavna_HoltOBrian_MAD_BOGL

Hurtigpraksis dag 1 Mandag 29. juli

Hurtigpraksis dag 1 | Mandag 29. juli | Introduksjon på AHO og befaring på Sukkerbiten

I år er det det femte året Hurtigpraksis arrangeres og vi starter som alltid på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. På AHO får alle deltakerne først en kort introduksjon før vi deler ut en hurtigoppgave med temaer vi ønsker å diskutere videre gjennom årets sommerkurs.

Deretter drar vi ned til Sukkerbiten der vi får lunsj og en egen omvisning av arkitektstudenten Pernille Boye Ahlgren som har sommerjobb som driftsansvarlig og vert der. Byrommet Sukkerbiten har hatt ulike funksjoner gjennom tidene men det ble nylig utlyst en konkurranse for å bygge et fotografihus på denne tomten. Under besøket skal vi lære hvem HAV eiendom er, behovet for Fotografihuset og få diskutere noen av de 98 forslagene som er utstilt i det midlertidige bygget på Sukkerbiten i dag.

Sukkerbiten2019foto: Hav Eiendom

Les mer om Sukkerbiten og Fotografihuset her:

https://haveiendom.no/prosjekter/sukkerbiten/
https://fotografihuset.no/
https://www.arkitektur.no/ny-apen-arkitektkonkurranse-om-fotografihuset-pa-sukkerbiten-i-oslo
https://www.arkitektur.no/fotografihuset