Presentasjon av kontor: Reiulf Ramstad!

Reiulf Ramstad Arkitekter er et Oslo-basert arkitektkontor med rundt 25 medarbeidere fra et titalls ulike nasjoner. RRA arbeider ut fra dialogbasert planlegging hvor de ivaretar hver enkelt oppdragsgivers mål og prosjekt på en unik måte. Dette har bidratt til en prosjektportefølje med et bredt spekter av ulike byggeoppgaver: bolig og hytter, skoler og universiteter, sykehjem og kirker, turistveger og samferdsel, kulturhus og byplanlegging.

rra-kontor.jpg

Det vi gleder oss spesielt til, er at i tillegg til vanlig kontorbesøk, får vi være med på befaring i Bygdøynesveien, et nytt boligprosjekt med 18 eksklusive leiligheter som forenes med et historisk parkanlegg gjennom en bevisst bruk av steds- og situasjonstilspasset arkitektur av høy kvalitet. Den trinnvise utbyggingen av prosjektet vil gi et innblikk i arkitekturen fra idé til realisering.

rra-bolig.jpg

Vi er glade over at Reiulf Ramstad Arkitekter er tilbake i workshopen, og åpner dørene for en nysgjerrig gjeng arkitektstudenter i hurtigpraksis!

Presentasjon av kontor: GAIA!

Noe av det fantastiske ved å være arkitekt, er at du kan velge å spesialisere deg i det du brenner for! Neste kontor vi presenterer er et inspirerende eksempel på nettopp dette.

Vi er stolte av å presentere: Gaia Arkitekter! De har spesialisert seg på økologisk forsvarlige byggemetoder.

GAIA

 

Gaia arkitekter består av flere selvstendige, samarbeidende arkitektkontorer. Gaia Arkitekter har spesialkompetanse og 30 års erfaring innen økologisk forsvarlig bygging. De har jobbet blant annet med naturlige materialer, inneklimaproblematikk, lavenergihus, økolandsbyer og permakultur. Som innovativt arkitektmiljø har de bidratt til at bærekraftige løsninger har blitt løftet frem i det offentlige ordskiftet.

gaia.jpg

Presentasjon av samarbeidspartner: SALT!

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og en gammel kystkultur der folket har fisket i samklang med naturen. Fiskerne setter opp fiskespor for å tørke fisken i vinden. Tørket fisk ga ikke bare mennesker næring, men ble også en eksportartikkel som har vært betydelig med hensyn til utviklingen av Norge.

salt_natt

Vi gleder oss til å besøke SALT, et nomadisk kunstprosjekt med pyramide konstruksjoner kalt «hesjer», som er basert på tradisjonelle kystkonstruksjonsmetoder.

salt.jpg

Pyramidestrukturen er utviklet i samarbeid med arkitekten Sami Rintala. Árdna, Den arktiske pyramiden, Langhuset og Naustet gjør alle SALT til et unikt sted for opplevelser og refleksjon hvor et mangfold av mennesker kan samles for å oppleve kunst, arkitektur og diskutere dagens store utfordringer. Havet er avgjørende for planetenes fremtid. Hvordan kan vi sikre et bærekraftig hav for fremtidige generasjoner? Hva kan vi lære av kystfolkets evne til å leve med og ut av naturen?

Presentasjon av kontor: Statsbygg!

Det viktigste målet med «Arkitektstudenter i hurtigpraksis» er å vise studentene diversitet i faget. Vi er følgelig glade over at vi kan besøke både private, offentlige og statlige kontorer. Neste kontor vi ønsker å presentere representerer i år den statlige delen, og det er Statsbygg.

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.Statsbygg er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Av de 902 ansatte, jobber omtrent halvparten innenfor eiendomsdrift og forvaltning. Det kan også nevnes at Statsbygg er det eldste kontoret vi besøker i år. I 2016 hadde de 200 års jubileum! Statsbyggs historie kan følges tilbake til 1816, da den norske stat oppnevnte en bygningskyndig konsulent.

37179099_10160525279025257_6525387093198241792_n

rendering: Statsbygg, Nytt Nasjonalmuseum

 

Vi er glade over at vi i år skal besøke Statsbygg i deres hovedkontor i Oslo, men det kan videre nevnes at de også har regionkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Presentasjon av kontor: Lund + Slaatto!

En liten spasertur fra Operaen, på Langkaia 1, holder Lund+Slaatto Arkitekter til.

Kontoret ble opprettet i 1987, og er siden 2003 ledet av de tre partnerne Pål Biørnstad, Espen Pedersen og Inge Ormhaug. I 2017 tiltrådte Åse Helene Mørk som partner og daglig leder. Kontorets bevisste satsing på å videreutvikle kontoret faglige profil og kompetanse har resultert i at Lund+Slaatto de seneste årene har opplevd betydelig fremgang med hensyn til konkurranser og tilgang på prosjekt.

 

Lund+Slaatto

 

Arkitektkontorets opprinnelige gründere Nils Slaatto og Kjell Lund gikk bort i hhv 1997 og 2013. Men deres meget karaktersterke prosjekter fra tidligere tiår og deres generelle vilje til arkitektur utgjør stadig en grunnleggende faglig inspirasjon for kontorets virke.

 

Q44 - Illustrasjon Fasade bygg A sett fra stadions torg T1xxx.pd

Rendering: Lund + Slaatto Arkitekter, Valle Wood

 

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur.For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Vi er spente på hvordan besøket vårt hit blir i år, vi gleder oss!

Presentasjon av kontor: Nordic!

Et internasjonalt kontor med et nordisk navn: Nordic!

Nordic består av 170 ansatte fra 27 forskjellige land. De har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer i København og London, og de er aktivt involvert i prosjekter i ulike land i Europa, Afrika, Midtøsten og Asia.

Nordic

De jobber i integrerte tverrfaglige team, med både planleggingseksperter og arkitekter, for å oppnå de mest innovative og bærekraftige løsningene. Denne arbeidsmåten gir også en fleksibel, prosjektbasert organisasjon som gir dem muligheten til å delta i konkurranser og prosjekter av alle skalaer globalt.

Nordic_lufthavn.jpg

Et av de feltene hvor Nordics har særlig god kompetanse er flyplassdesign. De designer alltid for funksjonalitet og langsiktig fleksibilitet, og jobber for å skape flyt og effektiv logistikk, samme om det er masterplan, store flyplasshubs eller mindre terminaler. Nordic er med til å designe New Istanbul Airport, som vil bli en av verdens største flyplasser. De er også arkitektene bak utvidelsen av Oslo flyplass.

Vi gleder oss til å besøke dem!

Presentasjon av kontor: LPO!

Lars, Per, Ola; LPO. Navnene på grunnleggerne og neste kontor vi presenterer her på hjemmesiden!

LPO består av 79 ansatte og 59 partnere, og har kontorer i Oslo, Lillehammer, Bohuslän og helt nord på Svalbard. De jobber med komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg.

LPO_Fiskehallen

LPO har også blitt premiert med flere utmerkelser både i Norge og i utlandet, bla. Cityplanner of the year for Vulkan. De har et ønske om å være en engasjert samfunnsaktør, og etterstreber å lage gode, helhetlige løsninger for brukerne og samfunnet som helhet der både bærekraft og innovasjon ivaretas.

LPO_Vulkan2

I LPO har de det de kaller LPO-modellen; det innebærer at alle deler ansvar og eierskap, og at alle medarbeidere tilbys partnerskap. Alle partnere har like store aksjeposter, og sist de telte var 59 partnere av totalt 79 ansatte.Skjermbilde 2018-07-11 kl. 11.14.02

Sist år fikk vi prøve VR-simulasjoner i egne LPO-VR-briller. Spennende måte å oppleve prosjekter på, allerede før de er bygget!