Endelig program for HP 2018

Å jobbe med å arrangere en workshop er både spennende, utfordrende og givende. Det har også prosessen om å få med kontorer vært! Vi har kommet i kontakt med kontorer som har vært med flere år, samt noen nykommere. Disse har blitt presentert underveis, og her er følgelig det fullstendige programmet. Mindre endringer kan selvfølgelig forekomme.

Arkitektstudenter i Hurtigpraksis sparkes i gang førstkommende mandag

38251058_10160583499650257_8048515966763532288_n.jpg

Uke 31

38032580_10160583499610257_3515087847356891136_n

Uke 32

 

Presentasjon av kontor: Arkitekter uten grenser!

Ønsker du å engasjere deg og samtidig jobbe med arkitektur? Da burde du ta en titt på Arkitekter Uten Grenser, for de gjør nettopp dette!

37785751_10160563669835257_3746712667671232512_n

Oppstartet i Norge som et initiativ for å hjelpe har etter oppstarten vokst og blitt et internasjonalt nettverk. Ved å i hovedsak jobbe med langsiktige prosjekter legger Arkitekter Uten Grenser et viktig grunnlag for byutvikling og arkitektur i flere tettsteder og byer. Det er nemlig på denne måten de mener å kunne bidra mest med den kunnskapen og erfaringen de har.

37802448_10160563669800257_1909204849602330624_n.jpg

Målet deres er som følger:

“Our aim is to improve the quality of life especially in education, housing and health to which relates architecture directly with history, culture, nature, energy and the combination of industrial and local technologies. To gain lasting effects of our work we wish to focus on projects with a long-perspective.”

37771466_10160563669785257_5837804911198208000_n.jpg

Som en del av Hurtigpraksis 2018 skal vi få møte en av de engasjerte i AUG som vil presentere flere av AUGs innholdsrike og spennende prosjekter.

Presentasjon av kontor: Bykon!

ByKon er også en del av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis 2018! ByKon er et kontor som jobber med eiendomsinnovasjon og eiendomsrådgivning.

bycon

I fjor hadde vi en utrolig hyggelig prat med Knut Halvor Hansen om byutvikling, merverdi, mennesker, arkitektur og mye mer. Som utdannet murer og senere daglig leder i ByKon med mange flere verv og stillinger har han mye erfaring innenfor byggebransjen og dermed også mye interessant å dele med oss. Her er et utdrag fra bookleten vi laget i fjor, der praten med Hansen er oppsummert:

For å få til noe understreker han at det er viktig å forstå at ting er mer enn bare kroner/øre. Det er viktig å tenke på hva slags fotavtrykk man setter igjen etter seg. Man må tenke annerledes. Det handler om byutvikling. Man må ta vare på mangfoldet der byen blir utsatt for press. Menneskene som er inkludert i en eiendom er mer spennende enn eiendommen I SEG selv. Det handler om merverdi og inkludering.

Det er ikke annet å gjøre enn å se fram til å møte Hansen igjen mot slutten av opplegget.

37863148_10160561586950257_3555244473019531264_n-e1532544779251.jpg

Presentasjon av kontor: DOGA!

“Nytt eksportprogram for å styrke norske merkevarer i Tyskland”, “Glemmer folk i byplanleggingen” og “Asker velferdslab: Kommunale tjenester som gir økt livskvalitet”.

Alle disse overskriftene er hentet fra nettsiden til DOGA – Design og Arkitektur Norge, og vi er svært glade for at vi skal få besøk av dem på introduksjonsdagen!

37732303_10160561529225257_271780363645222912_n

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartement og har i skrivende stund 38 ansatte. Med et stort spenn i alder hos de ansatte og stor faglig bredde er dette en aktør vi ser veldig fram til å få presentert. Gjennom utrolig mange spennende prosjekter, programmer og aktiviteter jobber nemlig DOGA med å styrke både designfagets og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.

37757652_10160561533985257_5340672947881246720_n.jpg

En av styrkene til design- og arkitekturfaget er å sette mennesket i sentrum for oppgavene som skal løses og ha en holistisk tilnærming til dem. DOGA mener at arkitekter og designere innehar en spesiell kompetanse som kommer til å å bli viktig også for andre fagområder i fremtiden. Blant DOGAs viktigste funksjon finner vi derfor å sikre innsikt i design- og arkitekturfaget både for aktører innenfor bransjen og allmennheten. Dette er med på å gjøre DOGA til et av Norges største kompetansesentere for innovasjon.

Presentasjon av kontor: SLA!

Et arkitektkontor med et grønt hjerte: SLA skal også være med på Hurtigpraksis i sommer!

SLA skaper moderne, tilpasningsdyktige byer som inspirerer samfunn og mangfold gjennom nyskapende bruk av natur, design, bærekraft og teknologi. Naturen er omdreiningspunktet for alt SLA utvikler, tegner og tenker. Naturen setter rammene slik at livet kan foldes fullt ut. På den måten jobber SLA også med det som vokser. Fordi det levende er det som er grunnstoffet i SLA. Arkitektur, masterplaner, byområder og landskap er bare noen av verktøyene de bruker for å ta naturens prosesser i bruk.

 

SLA

De har kontorer i København, Aarhus og Oslo, som sammen danner et tverrfaglig arkitektonisk laboratorium som kontinuerlig strever for å utfordre og utvide grenser for byplanlegging, urbane rom og landskapsarkitektur. Ved å tegne våre sterke nordiske røtter har vi løst mange oppgaver i Danmark, Europa, Asia og Afrika.

 

Nye bydeler blir ofte oppført etter bebyggelsesplaner, hvor byrommene opstår som tomrum mellom bygninger. I Bjørvika foregår planleggingen omvendt.»

 

SLAbeplantningsdetalje_stasjons

 

SLA skriver selv om sitt arbeid i Nye Bjørvika at utviklingsplanen for havnefronten i Oslo og tilhørende sju sentrale byrommene tar utgangspunkt i uterommene. Utviklingsplanen forbinder bymidten med fjorden, utløpet av Akerselva, Sentralstasjonen og den nye Opera. Hvert sted har sin egen identitet, mens et gulv av sort basalt ruller seg ut og danner ett samlet rom for de sju sentrale byrommene, og deres enkelthed gir fleksibilitet med tanke på den fremtidige byutviklingen.

 

 

SLA_bjørvika

Presentasjon av nykommer: Oslo Works!

Vi har gleden av å presentere en nykommer på årets workshop; Oslo Works!

Oslo Works er et nystartet arkitektkontor, etablert våren 2016 av Siri Bakken og Gudmund Stenseth. Kontoret holder som navnet tilsier i Oslo, er i stadig vekst og drives i dag av 4 partnere som i tillegg til Siri og Gudmund er Francis Brekke og Håvard Skarstein. Til sammen er de 8 ansatte.

37642124_10160546228220257_6071522823694712832_n

Gøteborggata, Oslo Works AS

 

Deres interesseområde og oppdragstilfang strekker seg fra storskala/urbanisme til små hytter og badstuer. De jobber gjennom alle faser fra innovativt prosessdesign, mulighetsstudier og programmering til bærekraftige ferdige nybygg med sammensatte funksjoner; kontorer, boliger, laboratorier og innenfor helse- og omsorg.

37561356_10160546209795257_6662433143062003712_n (1)

Bergeløkka – Larvik, Oslo Works AS

 

Oslo Works holder til i et industrilokale i Gøteborggata på Rodeløkka. Der er de også vertskap for Oslo coWorks, et kontorfellesskap som huser arkitekter, landskapsarkitekter, fotografer, hydrodynamikere, kulturanalytikere mv. som alle arbeider med ulike perspektiver inn i deres fysiske omgivelser. Alle bidrar inn i et interessant tverrfaglig miljø der de ønsker å benytte hverandre og gjøre både prosjektene og hverandre bedre.

Vi gleder oss til besøket og det som er ekstra spennende er at vi skal besøke tre kontorer fra Oslo coWorks i år; Oslo Works, KOHT og edit/atelier.

Presentasjon av kontor: Rodeo!

Yiha, vi skal på Rodeo! Altså, Rodeo Arkitekters kontor.

Rodeo

Rodeo er en tverrfaglig arkitektonisk praksis grunnlagt i 2007 som har etablert seg i overlappingen mellom design, strategi og forskning, med en portefølje av anerkjente nasjonale og internasjonale prosjekter.

Rodeo_byplan

De har både arkitekter, urbanister og samfunnsvitere ansatt på kontoret, i tillegg til et nettverk av partnere. De tror på at tverrfaglig samarbeid skaper grundigere og mer helhetlige løsninger. De jobber også innenfor flere felter, og har prosjekter som omfatter alt fra private boliger, til service design og analyse og strategi. De har bla. designet nye Furuset Bibliotek og Aktivitetssenter, og laget strategi for et miljø- og kvalitetsprogram for Fornebu Sør.

Rodeo furuset_aksonometri

De nærmer seg større prosjekter fra en rekke vinkler: via arkitektur, design, urbanisme og samfunnsvitenskap. Deres tilnærming til et prosjekt styres av kontekst, og ved utforming f.eks. store kulturelle læringsmiljøer, blir deres blir deres organisering, bruk og og design av bygg og rom analysert og styrket gjennom Rodeos kompetanse i sosial analyse.

Vi gleder oss til å besøke dem, og kanskje ser vi mer til dem i løpet av Hurtigpraksis-ukene også? Følg med!

Presentasjon av kontor: Reiulf Ramstad!

Reiulf Ramstad Arkitekter er et Oslo-basert arkitektkontor med rundt 25 medarbeidere fra et titalls ulike nasjoner. RRA arbeider ut fra dialogbasert planlegging hvor de ivaretar hver enkelt oppdragsgivers mål og prosjekt på en unik måte. Dette har bidratt til en prosjektportefølje med et bredt spekter av ulike byggeoppgaver: bolig og hytter, skoler og universiteter, sykehjem og kirker, turistveger og samferdsel, kulturhus og byplanlegging.

rra-kontor.jpg

Det vi gleder oss spesielt til, er at i tillegg til vanlig kontorbesøk, får vi være med på befaring i Bygdøynesveien, et nytt boligprosjekt med 18 eksklusive leiligheter som forenes med et historisk parkanlegg gjennom en bevisst bruk av steds- og situasjonstilspasset arkitektur av høy kvalitet. Den trinnvise utbyggingen av prosjektet vil gi et innblikk i arkitekturen fra idé til realisering.

rra-bolig.jpg

Vi er glade over at Reiulf Ramstad Arkitekter er tilbake i workshopen, og åpner dørene for en nysgjerrig gjeng arkitektstudenter i hurtigpraksis!

Presentasjon av kontor: GAIA!

Noe av det fantastiske ved å være arkitekt, er at du kan velge å spesialisere deg i det du brenner for! Neste kontor vi presenterer er et inspirerende eksempel på nettopp dette.

Vi er stolte av å presentere: Gaia Arkitekter! De har spesialisert seg på økologisk forsvarlige byggemetoder.

GAIA

 

Gaia arkitekter består av flere selvstendige, samarbeidende arkitektkontorer. Gaia Arkitekter har spesialkompetanse og 30 års erfaring innen økologisk forsvarlig bygging. De har jobbet blant annet med naturlige materialer, inneklimaproblematikk, lavenergihus, økolandsbyer og permakultur. Som innovativt arkitektmiljø har de bidratt til at bærekraftige løsninger har blitt løftet frem i det offentlige ordskiftet.

gaia.jpg

Presentasjon av samarbeidspartner: SALT!

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og en gammel kystkultur der folket har fisket i samklang med naturen. Fiskerne setter opp fiskespor for å tørke fisken i vinden. Tørket fisk ga ikke bare mennesker næring, men ble også en eksportartikkel som har vært betydelig med hensyn til utviklingen av Norge.

salt_natt

Vi gleder oss til å besøke SALT, et nomadisk kunstprosjekt med pyramide konstruksjoner kalt «hesjer», som er basert på tradisjonelle kystkonstruksjonsmetoder.

salt.jpg

Pyramidestrukturen er utviklet i samarbeid med arkitekten Sami Rintala. Árdna, Den arktiske pyramiden, Langhuset og Naustet gjør alle SALT til et unikt sted for opplevelser og refleksjon hvor et mangfold av mennesker kan samles for å oppleve kunst, arkitektur og diskutere dagens store utfordringer. Havet er avgjørende for planetenes fremtid. Hvordan kan vi sikre et bærekraftig hav for fremtidige generasjoner? Hva kan vi lære av kystfolkets evne til å leve med og ut av naturen?