Hurtigpraksis supersponsorer: AHO, NTNU, Afag, Arkitektbedriftene!

Vi ønsker å rette en stor takk til våre supersonsorer som har gitt oss en ekstra støtte til å gjennomføre årets Arkitektstudenter i Hurtigpraksis 2020. En takk rettes mot NTNU som er ny sponsor under årets utgave av Hurtigpraksis. Vi er inne i vårt 6 år med å arrangere Hurtigpraksis som er et gratis og frivillig arrangement for arkitektstudentene, landskaparkitektstudenter og interiørarkitektstudentene fra hele landet, og uten støtte fra våre supersponsorer hadde vi ikke klart å gi den kvaliteten workshopen gir.   

 

aho_logo_rgb

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, arkitekturvern, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Skolen tildeler gradene Ph.d. og master i arkitektur, design og landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr skolen erfaringsbaserte masterprogrammer.

Som en spesialisert vitenskapelig utdannings- og forskningsinstitusjon er AHO unik. Skolen har godt kvalifiserte studenter og vitenskapelig ansatte, og svært god søkning og gjennomføring. AHO er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, oppnår topprangeringer innen flere områder, har stor internasjonal kontaktflate og en tydelig rolle innen våre fagfelt.

AHO tar årlig opp 30 studenter innen landskapsarkitektur, 30 studenter innen design og 60 studenter innen arkitektur (første år), og har totalt rundt 650 studenter og 50 ph.d.-kandidater.

AHO ligger sentralt i Oslo, ved bredden av Akerselva, i vulkan-området med Grünerløkka som nærmeste nabo. Skolen holder til i et gammelt industribygg, spesielt ombygget og tilpasset vår virksomhet.

 

ntnu_med_slagord_hoeyde_bokmaal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, med en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Som et internasjonalt orientert universitet har NTNU hovedsete i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. Arkitektur fakultet ligger på Gløshaugen i Trondheim. 

NTNU tilbyr en 5 år integrert master i arkitektur, mastergrad på 2 år og Ph.d. Med en femårig sammenhengende master i arkitektur, er studiet inndelt i to nivåer. Hvor grunnutdanning de tre første årene fokuserer på de grunnleggende innføringene i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De to siste årene er masteroppgaven, som gir anledning til å velge hvilket ulike emner hvor studentene kan spesialisere og fordype seg i faget. 

 

afag-hovedlogo-orig-sort

Arkitektenes fagforbund (AFAG) Vi er glade over at AFAG igjen i år, er med som sponsor av Arkitektstudenter i Hurtigpraksis, og at vi fikk besøke dem under årets workshop! 

Arkitektenes fagforbund er fagforbundet for deg som studerer til en mastergrad i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design, planlegging eller tilsvarende.

De jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. De erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder.

Samtidig er de opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. De hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på din arbeidskontrakt.

Du kontakter AFAG ved å sende en e-post til post@afag.no eller ringe 23 33 24 80.

Du melder deg enkelt inn i AFAG her

 

arkitektbedriftene_logo_TEMP

Arkitektbedriftene i Norge NiF Arkitektbedriftene er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Kontoret ble etablert i 1980 og består av 591 medlemsbedrifter og 4812 ansatte (3825 arkitekter).

“Som Arkitektbedriftenes bransjeorganisasjon skal vi aktivt bidra til at Norge har en kalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og som leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene”

Arkitektbedriftene utvikler og leverer verktøy og tjenester som bidrar til å øke arkitektbedriftenes kvalitet og lønnsomhet, f. eks: kurs og kompetanseutvikling; deltar i ulike fora; driver med digitalisering, kontrakter, anskaffelser og konkurranser; ekspertutvalg og er NALs del av konkurransekommiteen.

Et av Arkitektbedriftenes viktigste prosjekt er Arkitektur skaper verdi. Prosjektet har som mål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur. Når de belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar de utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Arkitektbedriftene stiller spørsmålene om hvem er vi som arkitekter? Hva er arkitektens arbeidsmuligheter? Hvem er våres oppdragsgiverne og andre viktige emner i arkitekturbransjen.

 

Fredag 14. August 2020

Hurtigpraksis dag 12  ⎸Arkitektbedriftene  ⎸Dark  ⎸Lark  ⎸Zinc

 

Arkitektbedriftene er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Kontoret ble etablert i 1980 og består av 591 medlemsbedrifter og 4812 ansatte (3825 arkitekter). 

“Som Arkitektbedriftenes bransjeorganisasjon skal vi aktivt bidra til at Norge har en kalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og som leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene”

Arkitektbedriftene utvikler og leverer verktøy og tjenester som bidrar til å øke arkitektbedriftenes kvalitet og lønnsomhet, f. eks: kurs og kompetanseutvikling; deltar i ulike fora; driver med digitalisering, kontrakter, anskaffelser og konkurranser; ekspertutvalg og er NALs del av konkurransekommiteen.

Et av Arkitektbedriftenes viktigste prosjekt er Arkitektur skaper verdi. Prosjektet har som mål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur. Når de belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar de utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Arkitektbedriftene stiller spørsmålene om hvem er vi som arkitekter? Hva er arkitektens arbeidsmuligheter? Hvem er våres oppdragsgiverne og andre viktige emner i arkitekturbransjen.

arkitektbedriftene_logo_TEMP

Dark, Lark og Zinc utgjør til sammen Dark-gruppen. De sitter i de samme lokalene i Drammensveien, og vi er så heldige at vi skal få besøke dem alle sammen. Alle firmaene i gruppen har et fokus på bærekraft og arbeider med å implementere FNs bærekraftsmål i prosjektene sine og på kontoret. 

Dark er et arkitektkontor som har et stort fokus på hvordan arkitekturen påvirker mennesker. De er opptatte av at alle prosjektene deres skal ha en merverdi. Dette har gitt dem en svært variert portefølje. Dark har blant annet tegnet to av byggene i Barcode, Stormen Kultursenter i Bodø og fiskemarkedet ved Rådhusbryggen i Oslo.

the-glass-panels-can-open-up-and-minimize-distinction-between-in-and-outside-photo-finn-ståle-felberg

Lark er Dark-gruppens landskapsarkitekter. De dekker alt innenfor landskap; analyser, byplanlegging, næringsområder, privathager med mer. Blant prosjektene de har jobbet med finner vi Gunerius-kvartalet hvor de arbeider sammen med Dark, områdeplanen for Sognsveien 80-90 og Byggern aktivitetspark i Groruddalen. 

okern-p-taket

Zinc har fokus på funksjonelle løsninger for folks hverdag. De har alltid en grundig prosess og nøye oppfølging for å komme frem til best mulig resultat. Hvert prosjekt er unikt og Zinc arbeider nøye med å kartlegge kundens behov og ønsker.  Zinc har designet interiøret i hovedkontorene til Fremtind, Microsoft og Google i Oslo. 

Google_-_Move_4_017

 

Torsdag 13. August 2020

Hurtigpraksis dag 11  ⎸Statsbygg  ⎸Nordic  ⎸Norconsult  ⎸Link  ⎸Scenario

Statsbygg er statens byggherre, eiendomsutvikler og forvalter. I over 200 år har de preget norsk arkitektur og har i dag ansvaret for en rekke av landets viktigste kulturhistoriske eiendommer. De bygger store, samfunnsbærende og komplekse bygg, som fengsler, tinghus og høyskoler, men også hverdagsarkitektur som trafikkstasjoner og barnevernsinstitusjoner. Statsbygg skal sørge for gode lokaler til statlige virksomheter og alle som bruker dem og jobber der. Arkitektur er også et virkemiddel for staten til å oppnå strategiske og politiske mål, som miljø- og klimamål, innovasjons-, integrerings- eller utdanningsmål. Riktig lokalisering er avgjørende for reduserte klimautslipp og god steds- og byutvikling. Gode arkitektoniske løsninger kan gi betydelig gevinstrealisering i form av effektivisering og reduserte livssykluskostnader, og stor merverdi når de understøtter virksomhetens evne til å løse sine oppgaver og samvirke med samfunnet rundt. Statsbygg holder for tiden på med nytt regjeringskvartal og nasjonalmuseum. 

width_1280.height_611.mode_crop.Anchor_middlecenter

Nordic office of architecture arbeider med prosjekter over hele verden. Det ble etablert i 1979 og er i dag i hovedsak eid av Norconsult. Nordic føler at vi som arkitekter har et stort ansvar, både for samfunn, miljø og ovenfor klientene. Dette prøver de å flette inn i alle prosjektene sine ved å tenke litt større. Analyser og helhet skaper utgangspunkt for prosjektene deres. De har tegnet Oslo Airport Gardermoen, Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim og Voss videregående skole. Nordic er også ledende på både bærekraft i storskala og arkitekturvisualisering.

photography_knutramstad32_0

Norconsult er et av nordens største konsulentselskap og forbindes nok mest med ingeniører. Men de har også en stor arkitekturavdeling som inkluderer landskap og interiør. Norconsult bruker denne tverrfagligheten til sin styrke, og kan arbeide med alle ledd av prosjekteringen “på huset”. Som et resultat av dette kan de tilby tekniske løsninger og kombinasjoner tradisjonelle arkitektkontor ikke klarer alene. Norconsults store spekter finner vi igjen i prosjektene de har arbeidet med, som blant annet er: TOU Scene, maskinhall og atelier i Stavanger, Nedre Foss Bypark på Grünerløkka og påbygget til Fjellheisen i Tromsø.

nybygg

Link Arkitektur er også et stort arkitektkontor som arbeider over hele Skandinavia. De ønsker å skape rom for bedre liv, og setter mennesket i sentrum. De dekker alle områder innenfor arkitektur, og arbeider med bærekraftig samfunnsarkitektur. Blant annet har de arbeidet med å finne strategier for transformasjon av bydelen Sluppen i Trondheim, prosjektert nye Trondheim Spektrum, Horten Videregående skole og Gullfaksbygget i Stavanger. 

Trondheim-Spektrum_fp_proj_slide_img

Scenario er et stort interiørarkitektkontor, med hele 33 medarbeidere. De har stor faglig bredde og har fått mulighet til å arbeide med flere arkitektkontor på en rekke spennende prosjekter. Blant prosjektene Scenario har gjort interiøret til finner vi: Deichmanske Bibliotek Bjørvika, Ishavshotellet i Tromsø, Spaces og flere privatboliger. 

P6030408-scaled

På kvelden denne dagen vil deltakerne møtes for å arbeide med årets skriveoppgave. For å hjelpe dem på vei har vi invitert flere arkitekter og skribenter. Vi har representanter fra kontorer, Arkitektnytt og Oslo Arkitekturtriennale. Sammen skal de hjelpe studentene i denne øvelsen i å skrive om arkitektur.

Onsdag 12. August 2020

Hurtigpraksis dag 10  ⎸Snøhetta  ⎸Lala Tøyen  ⎸LPO  

Snøhetta er kanskje Norges mest kjente arkitektkontor. Helt siden de vant konkurransen om Biblioteket i Alexandria har de vært en viktig del av Norges arkitektureksport. Noe av det som kjennetegner Snøhetta er det grundige arbeidet de legger ned i startfasen av prosjekteringen. De arbeider med assosiasjoner, tankekart, workshops og konsepter. 

Snøhetta arbeider i dag også med produktutvikling, grafisk design, landskap og interiør. 

6680477

Lala Tøyen er et samfunns- og miljøbevisst kontor. De fokuserer på stedsutvikling, landskap og byrom. Lala har stor tro på et mer naturlig landskap i byen, og jobber med å trekke naturen inn i byrommene. De har også fokus på å skape gode møteplasser og rom for lek. Disse tankene har resultert i prosjekter som uteområdene på Verket i Moss, Ammerud X3 og et handlingsprogram for økt byliv i Oslo.

lala_ammerud_7

LPO står for Lars, Pål og Ola. Dette er navnene til de tre som grunnla kontoret. I likhet med mange andre arkitektkontor i Norge ble også dette grunnlagt etter å ha vunnet en konkurranse. For LPO var det utformingen av Grønland-Vaterland som ble starten på det hele. I ettertid har LPO tegnet en rekke prosjekter for Forsvarsbygg, Oslo Spektrum og Munchmuseet. De er også det eneste privatdrevne arkitektkontoret med lokaler på Svaldbard.

Under besøket vårt ved LPO er vi så heldige at vi får bli med dem på befaring på Vulkan. Vi gleder oss! 

spektrum-torgnett-w2400h1300

Tirsdag 11. august 2020

Hurtigpraksis dag 9  ⎸Byantikvaren  ⎸Lund Hagem  ⎸Reiulf Ramstad  ⎸Landskaperiet

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

De arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Blant annet ved å veilede eiere av Oslos bygårder i mur om vedlikehold og historisk fargesetting. Og flere andre veiledere om hvordan ta vare på historiske bygg. 

Vi skal få høre mer om byantikvarens arbeider og være med på en byvandring med byantikvaren – Janne Wilberg. Spennende! 

122619

Lund Hagem ble startet i 1990 av Svein Lund og Einar Hagem. I dag har kontoret over 60 ansatte og regnes som et av de store kontorene i Norge. De har som mål å lage tradisjonell, norsk arkitektur, med fokus på enkelhet, minimalisme og funksjonalitet. Kontoret tar gjerne særlig hensyn til og utgangspunkt i landskapet når de tegner et prosjekt. Lund Hagem er kanskje mest kjent for sine hytter og boligprosjekter, slik som Knapphullet, men har også tegnet flere større prosjekter som blant annet Deichmanske Bibliotek i Bjørvika og Diagonale studentboliger. 

BQ5Q8429

Knapphullet, Vesterøya, Lund Hagem Arkitekter

Reiulf Ramstad er også et kontor som liker å lage enkel, skandinavisk arkitektur. De har også klare konseptuelle ideer som de tar med seg gjennom hele prosjektet. Reiulf Ramstad arbeider med alle mulige typer arkitektur, og i likhet med Lund Hagem har de laget en rekke hytter og boligprosjekter over hele Norge. Blant de mest kjente finner vi Split View Mountain Lodge og V Lodge, men RRA har også tegne Høgskolen i Østfold og flere nasjonale turistvei-prosjekter både i Norge og andre land. Vi er så heldige å få bli med på befaring til et av deres nyeste prosjekter, i tillegg til å se kontorene deres i Josefines Gate.

RRA_èl-11∏RRA

Landskaperiet er et landskapsarkitektkontor som jobber med hele spennet innenfor landskap. De har blant annet jobbet med Statsbygg, Undervisningsbygg og flere kommuner på en rekke større prosjekter. Det er Landskaperiet som har laget uteområdet i Myntgata, og de har arbeidet med deler av Universitetsområdet på Blindern og Blindern Videregående skole.

Landskaperiet

Mandag 10.august 2020

Hurtigpraksis dag 8  ⎸MAD  ⎸SANE  ⎸Kubik  ⎸Osloworks

MAD Arkitekter startet opp i 1997. De tegner for byen og menneskene som bruker den. Derfor tar de alltid hensyn til det som ligger rundt prosjektene. De har også et stort fokus på bærekraft. I dag driver de ikke bare med arkitektur, men har også selskapene Mad Communication, Sane interiørarkitekter, Made produktutvikling og Nomad som arbeider med stedsutvikling. 

Blant kjente prosjekter kontoret har arbeidet med kan vi nevne Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og sine egne kontorlokaler i Nydalen. Under vårt besøk skal vi få møte representanter fra både Mad og Sane, og få muligheten til å se hvordan disse to arbeider sammen og alene. 

Sixfootfour-Studio-Photography-Architecture-Cityplan-Nygårdsplassen-MAD-Arkitekter-Fredrikstad-January-2020-LOW

Nygårdsplassen, Fredrikstad. Fotografert av Sixfootfour Studio

Kubik er et lite interiørarkitektkontor med tre ansatte. De arbeider med alt fra trappeoppganger til restauranter og store kontorlokaler. Kontoret starter sine oppdrag med å bli kjent med kunden, og tar utgangspunkt i deres behov, stil og historie. De er opptatt av å bevare og gjenbruke, og arbeider med å skape store forandringer ut i fra små endringer. Et av deres nyere prosjekter er interiøret til Porches hovedkontor på Ryen, som de utviklet i samarbeid med Koi Fargestudio. 

korridor

Osloworks ble grunnlagt i 2016 så de er et relativt ungt kontor som jobber med urban utvikling, transformasjon, bolig og landskap. Ønsket om å se prosjektenes livssyklus og levetid er et av deres viktigste fokus. De arbeider både med prosjektene i mikro- og makroskala – fra soneplanlegging til arkitekturdetaljer. For å skape de beste løsningene i hvert prosjekt legger kontoret en stor innsats i å ha en helhetlig forståelse. Vi skal på befaring i Myntgata, et transformasjonsprosjekt ferdigstilt i 2019 som et innovativt coworking space, og vi skal titte innom et at de nyeste prosjektene de jobber med i Kvadraturen som vi senere på dagen skal ha en miniworkshop rundt. 

Foto: Jan Khür

Photo: Jan Khür – http://www.jankhur.com

Søndag 9. august 2020

Hurtigpraksis dag 7  ⎸Villa Stenersen 

Villa Stenersen er muligens Norges mest kjente enebolig. Boligen er tegnet av arkitekt Arne Korsmo og regnes som et av de ypperste eksemplene på norsk funksjonalisme. Ettersom huset er tegnet til kunstsamler og finansmann Rolf Stenersen skulle det også fungere som galleri. Både hagen og villaen er fredet av Riksantikvaren og de siste årene har store deler av huset blitt tilbakeført til originale farger. 

villa-stenersen

Lørdag 8. august 2020

Hurtigpraksis dag 6  ⎸Arkitekturmuseet  ⎸SALT  

Arkitekturmuseet har Norges største samling av arkitektur, med tegninger, modeller, bilder og gjenstander. Vi vil få en guidet omvisning i utstillingen Boligideer som tar for seg boligarkitekturen i Norge de siste 100 årene. Det vil også være mulig å besøke museets øvrige utstillinger. 

 

SALT er en kulturarena ved kaikanten i Oslo. Her finner vi scene, streetfood, kunst og sauna. Området er bygget opp av arktiske pyramidekonstruksjoner basert på de tradisjonelle hesjene som brukes til å tørke tørrfisk. Prosjektet er tegnet av arkitekten Sami Rintala fra Rintala Eggertsson Arkitekter. SALT definerer seg selv som et nomadisk kunstprosjekt, og vil etter oppholdet i Oslo flytte videre. Opprinnelig ble prosjektet reist på Sandhornøya i Nordland og har tidligere besøkt Bergen. 

ESL-Salt-Melissa_Horn_030818_0297-Endre_Lohne-19

Fredag 7. august 2020

Hurtigpraksis dag 5  ⎸Lund & Slaatto  ⎸Grindaker  ⎸Fagflis

Lund + Slaatto ble opprettet i 1987, og er dermed et av de eldre kontorene vi besøker i år. Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturelle og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse. 

Arkitektkontorets opprinnelige gründere Nils Slaatto og Kjell Lund gikk bort i hhv 1997 og 2013. Men deres meget karaktersterke prosjekter fra tidligere tiår og deres generelle vilje til arkitektur utgjør stadig en grunnleggende faglig inspirasjon for kontorets virke.

Sammen med Lund + Slaatto skal vi besøke Munch Brygge rett ved Operaen og det nye Munchmuseet.

MunchBrygge_drone_0134

Grindaker blir det første landskapsarkitektkontoret vi besøker i år. Dette er et lanskapsarkitektkontor som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Med over 60 års erfaring er dette et kontor som står sterkt innenfor landskapsarkitekturmiljøet. Utgangspunktet for alle deres prosjekter, store eller små, er alltid stedet og dets karakter og muligheter. Menneskene, brukerne, står i sentrum for utformingen, og respekt for naturen og miljøet er sentralt. Prosjektene skal alltid være realiserbare og av god kvalitet. Med god teknisk og plantefaglig kompetanse, grundighet, lekenhet, begeistring og innlevelse blir gode uteanlegg til. Deres visjon er å være pioneren som løfter landskapsarkitektur til det ledende faget i samfunnsutviklingen.

Strandgateparken_Damian_Heinisch_013

Fagflis er kanskje ikke det mest åpenbare stoppet for Hurtigpraksis, men vi kan love dere at dette kommer til å bli utrolig spennende! De har etablert sitt eget arkitektshowroom for fliser i Oslo, hvor vi skal få ta en titt. Fagflis har levert produkter til flere kjente prosjekter de siste årene, som Under og Østre Porsgrunn Kirke. Her vil vi supplere fargekunnskapene vi opparbeidet oss dagen før, og lære mer om hvordan man lager og bruker fliser. 

FagFlis-Arkitektshowroom-2020-13-kopi

Torsdag 6. august 2020

Hurtigpraksis dag 4  ⎸Koi Fargestudio  ⎸Edit Atelier  ⎸OsloTre   ⎸Rå Arkitektur  

Edit/Atelier er et ungt innovativ og internasjonalt kontor som arbeider med landskap, urbanisme og arkitektur. Kontorets prosess er åpen, grenseløs og ønsker å skape synergieffekt mellom ulike miljøer. De har stort fokus på å finne løsninger som ikke går på bekosning av naturen og de naturlige systemene som gir liv til oss alle. Deres bidrag til utstillingen «History in Practice» arrangert av OAF er en illustrasjon av jordklodens klimaendringer. Denne viser kontorets fokus på å kartlegge og formidle informasjon for å lettere kunne velge ut de viktigste verdiene og ta gode valg videre i prosjektene. 2fb30021645465b7b3293de9bfa5b1dc

Rå arkitektur er et ungt Oslo-basert kontor. De innleder hvert enkelte prosjekt med et dypdykk i konteksten, meningen og behovet bak prosjektet. Dette bruker de så som startpunkt for videre arbeid. Kontoret har tegnet en rekke boliger og hytter, men også kunstmuseum og et produksjonssenter for biogass.

92176586_108887920772940_6529655646445371392_o

 OsloTre arbeider med arkitektur, interiør og byggeteknikk med tre. De har fokus på sunne, solide og naturlige trekonstruksjoner, bruk av bioklimatiske prinsipper og naturlig ventilasjon. De jobber både innenfor nybygg, påbygg og rehabilitering, i liten og stor skala. OsloTre har ved flere anledninger samarbeidet med større kontorer og har fått realisert mange spennende prosjekter, blant annet Valle Wood, Sauna i Lofoten og ikke minst en rekke hytter og bolighus.

Oslotre_JOA_7553-Edit

Koi Fargestudio er Norges første multidisiplinære fargestudio. Deres mål er å bidra til bedre fargesetting innenfor arkitektur, byrom, interiørarkitektur, grafisk design og produktutvikling. De tilbyr kurs, rådgivning, utvikling og strategisk veiledning. Blant de ansatte finner vi interiørarkitekter, møbeldesignere, grafiske designere og fargedesignere. Sammen utgjør de en fagsterk helhet og har arbeidet med blant annet prosjekter som Sameiet Badebakken, Signo Conrad Svendsen avlastningshjem for døve og blinde, konseptbutikken til Hasla Jewelry og Hebekk skole.

KOI_Fargestudio_EA_Badebakken_drone0013_web-2048x1377